top of page

ADOLF LAHTI TARJOAA RÄÄTÄLÖITYÄ, TEHOKASTA JA VASTUULLISTA LOGISTIIKKAPALVELUA TEOLLISUUDELLE


Kuva: Heini Konola

KWH Logisticsiin kuuluva Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on metsä- ja suurteollisuuden, satamien sekä kaupan palveleva moniosaaja. Investoinnit uusiin teknologioihin, korkea luotettavuus ja nopea haasteidenratkaisukyky tekevät yrityksestä asiakkaiden tarpeisiin vastaavan kumppanin.


Adolf Lahden toimitusjohtaja Pekka Pöllänen näkee, että korkea luotettavuus on yksi yrityksen toiminnan ydintekijöistä, kun asiakkaan tuotanto pitää turvata.


- Tarjoamme ympärivuorokautista tuotantosidonnaista logistiikkapalvelua, jossa vaaditaan korkeaa luotettavuutta. Tätä tukemaan olemme esimerkiksi investoineet mittavasti lastinkäsittelyn uusimpiin vähähiilijalanjälkisiin teknologioihin.


Poikkeuksellisia panostuksia on laitettu myös lähes 400 koneyksikön kalustoon ja sen huoltoon- sekä kunnossapitoon. Yli neljäsosa yrityksen henkilökunnasta työskenteleekin huollon ja kunnossapidon tehtävissä, jotta 24/7 palvelua voidaan tarjota täysin ilman keskeytyksiä asiakkaille.


Kaluston osalta energiatehokkuuden ja vastuullisuuden kasvattaminen on jatkuvassa fokuksessa. Käytössä on esimerkiksi täyssähköinen yli 16tn kuormaauto, joka mahdollistaa uudella tavalla asiakkaiden energiatehokkuusvaatimuksiin vastaamisen.


- Asiakkaat hakevat tulevaisuudessa yhä vastuullisempia toimijoita. Alalla, jossa poltetaan miljoonia litroja polttoainetta, energiatehokkain toimija on asiakkaan näkökulmasta voittaja, Pöllänen toteaa.


Nopea reagointi mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan muuntumisen

Adolf Lahdelle tärkeää on kyetä tarjoamaan räätälöityä ja muuntautuvaa palvelua. Konkreettinen testi tälle saatiin, kun metsäteollisuuden raaka-aineiden tuonti idästä loppui käytännössä täysin. Pölläsen mukaan yritys kykeni nopeasti tarjoamaan ratkaisuja, joilla raaka-aine voitiin korvata lännestä ja kotimaasta saatavalla raakapuulla.


- Pystyimme vastaamaan mittavaan haasteeseen ja luomaan tapoja, joilla Mussalon satamasta saatiin esimerkiksi KaakkoisSuomen metsäteollisuuden asiakkaille merkittäviä volyymeja raaka-aineita hyvin nopealla aikataululla.


Yritykseltä löytyy osaamista myös muihin haastaviin logistisiin tarpeisiin, esimerkiksi akkukemikaaliteollisuudelle räätälöityihin varastointi ratkaisuihin, jossa vaaditaan erityistä tarkkuutta ja puhtautta.


Pöllänen näkee, että kaluston, erikoisosaamisen ja vastuullisuuden yhdistelmällä yrityksen on mahdollista kehittyä entisestään.


- Haluamme olla johtava tonniteollisuuden logistiikkapalvelukumppani. Kun tarvitaan suurien massojen siirtämistä, jatkuvia toistoja ja tehokasta operatiivista toimintaa, olemme oikea valinta, hän summaa.


https://www.adolflahti.fi/bottom of page