top of page

Alihankintaketjuihin kuuluvilta yrityksiltä vaaditaan pian yhä kattavampia hiilijalanjälkitietoja


"Jo nyt näkyy se, että isot yritykset pyytävät CSRD-direktiivin edellyttämiä hiilijalanjälkitietoja myös pienemmiltä alihankkijoiltaan. Keväällä toimme pk-yrityksille uusia edullisempia palveluita näiden tietojen tuottamiseen", OpenCO2net Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen toteaa.


Euroopan Unionilta on tullut tänä vuonna uusi kestävyysraportointidirektiivi CSRD, joka asettaa vaatimuksia yrityksille. Aluksi vaatimukset koskevat suurimpia pörssiyrityksiä, mutta esimerkiksi hiilijalanjälkitietovaatimukset siirtyvät alihankintaketjujen kautta myös alihankkijoille yrityksen koosta riippumatta. Raporttien laatimista helpottaa asiantuntijoiden kehittämä OpenCO2.net-hiilijalanjälkialusta.


CSRD:n velvoite koskee vuoden 2024 alusta lähtien niitä suuryrityksiä, jotka ovat olleet jo aiemman NFRD-direktiivin piirissä. Vuonna 2025 mukaan tulevat muut listatut suuryritykset ja 2026 alusta listautuneet keskisuuret ja pk-yritykset.


"Jo nyt näkyy se, että isot yritykset pyytävät CSRD:n edellyttämiä hiilijalanjälkitietoja myös pienemmiltä alihankkijoiltaan. Kestävyysraportointivaatimukset lisääntyvät vuosi vuodelta, ja mitä aikaisemmin yritys on liikkeellä näiden tietojen hankkimisessa, sitä enemmän se voi saada kilpailuetua", OpenCO2net Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen toteaa.


Kaikki tarvittavat työkalut OpenCO2.net-alustalta


OpenCO2.net on asiantuntijoiden kehittämä hiilijalanjälkialusta, jossa on Suomen kattavin päästötietokanta ja standardipohjaiset työkalut yritysten hiilineutraaliusmatkan tueksi. Alustan laskurit ovat yhteensopivia CSRD-direktiivin vaatimusten kanssa.


OpenCO2.net-työkalujen avulla yritykset pystyvät helposti ja luotettavasti määrittämään ja seuraamaan kasvihuonekaasupäästöjään, mallintamaan päästöjen kehitystä, löytämään sopivat ja luotettavat päästökertoimet sekä kasvattamaan positiivista hiilikädenjälkeään.


"Olemme pyrkineet helpottamaan prosessia niin paljon kuin mahdollista. Olemme tehneet tietojen validointityön yritysten puolesta ja koonneet kertoimet tietokantaamme sekä kuvanneet siellä, mitä elinkaaren vaiheita niihin sisältyy", Siitonen kertoo.


OpenCO2net Oy tekee myös konsultointia ja voi tehdä hiilijalanjälkilaskennan kokonaan alusta loppuun saakka, jos asiakkaalla ei ole tähän omia resursseja.


Edullisempia palveluja pk-yrityksille


"Keväällä toimme pk-yrityksille uusia edullisempia palveluita. Keskustelemme aina tapauskohtaisesti, minkälainen rajaus tehdään ja mitä laskelmiin sisällytetään", Siitonen kertoo.


Käytännössä asiakasyritys kerää ensin pohjiksi omia tietojaan energiankulutuksista, hankinnoista ja vastaavista.


"Meillä puolestaan on kattavat päästötiedot ja vaadittava laskentaosaaminen. Järjestelmästämme löytyy myös yrityskohtaisia tietoja, kuten SSAB:n terästuotteiden kertoimet", Siitonen kertoo.


Green Claims -direktiivi tulossa


Siitonen muistuttaa myös, että EU:ssa on valmisteilla Green Claims -direktiivi ympäristöväittämistä. Direktiivillä pyritään ehkäisemään viherpesua.


"Green Claims -direktiivi ohjaa yrityksiä nojautumaan viestinnässään yhä enemmän tutkittuun tietoon. Päästöistä täytyy olla mitatut tiedot ja laskelmat, jotta niihin perustuen voi tehdä ympäristöväittämiä", Siitonen toteaa.


Toimittaja: Jari Peltoranta


Lisätietoja: www.openco2.net/fi/

bottom of page