top of page

Ammattitaitokilpailut kehittävät tulevaisuuden työvoimaa


Maria Ekroth johtaa Skills Finlandia, jonka tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa.

Jatkuvasti kehittyvä ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijoille valtavasti mahdollisuuksia. Ammattitaitokilpailujen vaikutus näkyy myös arjen opetuksessa.


Nykypäivän ammatillinen koulutus avaa ovet lukemattomiin erilaisiin koulutus- ja urapolkuihin. Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth arvelee, että suuri osa suomalaisista ei ole tietoinen ammatillisen koulutuksen todellisesta potentiaalista.


“Tutkintovaihtoehtoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita”, Ekroth kertoo.


Kilpailu nostaa ammattiylpeyttä

Suomalaiset ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat vuosittain tilaisuuden kilpailla omalla alallaan Skills Finlandin järjestämässä Taitaja-kilpailussa. Lisäksi SkillsFinland lähettää vuosittain Suomen virallisen ammattitaitomaajoukkueen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin.


“Ammattitaitokilpailujen tavoite on kehittää koulutuksen laatua ja vetovoimaa. Vetovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta nuoret hakeutuisivat myös jatkossa ammatilliseen koulutukseen”, Ekroth sanoo.


Kilpailu edellyttää yhteistyökumppaneita

Skills Finland tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotta Taitajan sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin työelämän olosuhteita. Yritykset ovat mukana esimerkiksi tehtävien suunnittelussa. Keskimäärin yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä kilpailutehtävien työelämävastaavuuteen.


Taitajaan osallistuminen voi yrityksen näkökulmasta olla kullanarvoinen tilaisuus sijoittaa tuleviin työntekijöihin ja muovata heidän osaamistaan. Tiiviin oppilaitosyhteistyön myötä opiskelijoita voidaan ohjata työpaikoilla tapahtuville oppimisjaksoille tiettyihin yrityksiin.


“Tutkinnon päättymisen jälkeen oma harjoittelupaikka on monelle nuorelle luonteva paikka aloittaa varsinainen työura. Läsnäolo ammattitaitokilpailussa osoittaa myös nuorille, että yritys on kiinnostunut heistä ja ymmärtää heidän arvonsa”, Ekroth pohtii.


Kilpailut kehittävät koulutusta valtakunnallisesti

Ammattitaitokilpailujen vaikutus yltää kilpailijoita laajemmalle. Kilpailun järjestämisessä mukana olevat opettajat kertovat saavansa Taitajakilpailusta uusia ideoita opetukseen ja käyttävänsä kilpailun tehtäviä opetuksessa. Kilpailusta saatuja oppeja ja valmennusmateriaaleja jaetaan myös valtakunnallisesti opettajien kesken.


https://www.skillsfinland.fi/

bottom of page