top of page

Arjen siivet vahvistuvat kuntoutuksessa


Kostamokotia ympäröivä upea luonto ja kodinomaiset tilat auttavat omalta osaltaan päihdekuntoutujia irti huumaavista aineista. Monipuolinen liikunta ja luontaishoidot toimivat hoidon tukena. Paikkoja yksilökuntoutujille on 13 ja perhekuntoutukseen viisi. Kuva: Harri Säynevirta


Kostamokodissa on jo yli 20 vuoden ajan autettu päihdeongelmaisia irti huumaavista aineista. Perhekuntoutuksessa perheillä on mahdollisuus, jo raskausaikanakin, saada moniammatillista hoitoa, kuntoutusta ja tukea lapsiperhearkeen kodinomaisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä. Kostamokodissa on mahdollisuus myös yksilö- ja pariskuntakuntoutukseen.


Kostamokodissa perhekuntoutukseen voivat osallistua myös päihteetön puoliso sekä alle 6-vuotiaat lapset.


"Raskausaikana aloitettu päihdekuntoutus edistää lapsen mahdollisuuksia terveeseen elämään", kertoo lähihoitaja, suuttumuksen hallinta- eli SUHA-ohjaaja Päivi Kölhi.Kodinomainen maalaisympäristö


Kostamokoti sijaitsee upeissa pohjoiskarjalaisissa maisemissa Liperissä, lähellä Joensuuta. Ympäröivän luonnon lisäksi kuntoutumista tukevat viihtyisät tilat, lähes päivittäin lämpiävä rantasauna paljuineen, punttisali sekä mahdollisuus mm. rentouttavan Neurosonic-tuolin käyttöön, hierontaan, vyöhyketerapiaan ja korva- ja kehoakupunktioon.


Päihdeongelmia käsitellään kognitiivisella työotteella. Siinä asiakas oppii havainnoimaan omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan sekä niihin liittyviä vääristymiä sekä huomaamaan niiden vaikutuksen hyvinvointiinsa. Tällöin hän oppii sekä uusia tapoja ajatella että hyväksymään omia kielteisiä tunteitaan.


Kuntoutuksen muiden keinojen tueksi on myös suunnitteilla uusi lähestymistapa virtuaalitodellisuuden avulla. Virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää mielikuvaharjoittelun tukena. Mielikuvaharjoittelun tavoitteena on kääntää vaikeilta tuntuvia tilanteita helpommin siedettäviksi positiivisten kokemusten kautta.Päihdehuoltoon erikoistuneen, moniammatillisen henkilökunnan osaamista tukevat kattavat ja monipuoliset lisäkoulutukset. Koko työryhmä on kouluttautunut mm. korva-akupunktion, kognitiivisen työotteen, perhearvioinnin sekä peliongelmien saralta. Lisäksi tiimistä löytyy monipuolisesti osaamista erityyppisten terapiaohjausten sekä fyysisen terveyden edistämisen osalta. Moniammatillisen henkilökunnan työtä täydentävät psykiatrian erikoislääkärin viikoittaiset käynnit.


Käytössä on sekä lääkkeetön että lääkkeellinen kuntoutus, jossa tukena käytetään tarvittavia mieliala-, psyyke- ja korvaushoitolääkkeitä.


Vahvuuksiin panostetaan


Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointiin käytetään Bentovim-Millerin perhearviointi menetelmää.


"Panostamme erityisesti vahvuuksien löytämiseen ja voimistamiseen. Tuemme vanhemmuutta, parisuhdetta sekä käytännön arjesta selviytymistä keskustellen ja yhdessä arjen askareita tehden. Päivittäin kokoonnumme myös yhteisiin ryhmäkeskusteluihin", selvittää perhekuntoutuksesta vastaava sosionomi, seksuaalineuvoja Satu Kieloaho."Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja erityisesti panostamme hoitojakson ja kotiin siirtymisen välisen jyrkkyyden loiventamiseen. Uusia toimintamalleja arjessa pääsee kokeilemaan ennalta suunnitelluissa kuntoharjoitteluissa. Kaikille kuntoutujille laaditaan laitosjakson lähestyessä loppuaan kirjallinen kotiutumissuunnitelma, jossa näkyväksi tulevat tapaamiset avohoidon kanssa, hoidettavat asiat, riskit päihteettömyydelle sekä selviytymissuunnitelma. Intervallijaksoilla yhdessä kuntoutujien kanssa suunnittelemme arjen sujumista budjetin laadinnasta alkaen, kertoo sosionomi Raija Kantola. Kuntoutusjakson päätyttyä suoritamme hoidon vaikuttavuuden arviointia olemalla yhteydessä asiakkaisiin kuukauden, kolmen kuukauden ja puolen vuoden kohdalla."


Kostamokoti on osa Honkalampi-konsernia, jossa työskentelee yhteensä 500 ammattilaista 22 paikkakunnalla. Kostamokodin työryhmään kuuluu 19 työntekijää, työryhmässä on oman kokemuksen omaavia työntekijöitä. Liiketoimintapäällikkönä toimii Juha Kröger. Konserni tarjoaa laaja-alaisia palveluja mm. työllistymiseen, asumiseen, HR- toimintaan, terapiaan ja erilaiseen kuntoutukseen.


www.kostamokoti.fibottom of page