top of page

Avullasi pelastamme Itämeren!Kirkkaassa rantavedessä näkyvät rakkohaurukasvustot, kalasaaliit ja taivaalla liitelevän merikotkan kuvajainen. Toisaalta haiseva sinileväpuuro, umpeen kasvaneet merenlahdet ja kadonneet kampelat. Näissä mielikuvissa näkyvät Itämeren kaksi puolta.


Miten Itämeri voi nyt, John Nurmisen Säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström?


Olemme usein verranneet Itämerta monisairaaseen potilaaseen, jonka voinnin kohentaminen vaatii tehokkaita ja nopeita toimia. Tämä on valitettavan totta edelleen. Vaikka Itämeren kannalta positiivisia asioita on tapahtunut viime vuosina, meri on edelleen paikoin surkeassa kunnossa.


Hyvä asia on, että Itämerta kuormittavat ravinnepäästöt on saatu puolitettua 1990-luvulta. Tulokset näkyvät esimerkiksi veden kirkastumisena. Toisaalta meillä on käsissämme Itämeren pelastamisen haastavin vaihe: useista lähteistä tulevaa kuormitusta on vaikeampi torjua kuin yksittäisiä suuria päästölähteitä.


Mitä keinoja meren tilan parantamiseksi on?


Jokaisen vastuu ainoasta merestämme on merkittävä. Esimerkiksi särkikalojen syönti vähentää meressä jo olevia ravinteita ja Itämerellä liikkujien on syytä muistaa, etteivät vessavedet kuulu mereen. Itämeren hyvinvointi on vahvasti sidoksissa ilmastonmuutokseen, joten arkiset päätökset kestävämmästä elämäntavasta auttavat myös Itämerta.


Itämeri tarvitsee parantuakseen myös isoja ja merkittäviä toimenpiteitä, joita me John Nurmisen Säätiössä teemme kumppaneidemme kanssa. Torjumme hankkeidemme avulla luontokatoa ja taistelemme rehevöitymistä vastaan.


FT, meribiologi Ulla Rosenström on John Nurmisen Säätiön meriympäristöjohtaja. John Nurmisen Säätiö on ansioitunut Itämeren pelastaja, luontokadon torjuja ja meren monimuotoisuuden säilyttäjä.


Tue John Nurmisen Säätiön työtä Itämeren pelastamiseksi lahjoittamalla. johnurmisensaatio.fi/ lahjoita tai MobilePay 74792


Rahankeräyslupa, John Nurmisen Säätiö. RA/2021/1341, 15.10.2021. 1.1.2022 alkaen, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. ÅLR 2022/10122, 22.12.2022. 1.1.- 31.12.2023, landskapet Åland. Käyttötarkoitus: Itämeren ja sen perinnön pelastaminen.

bottom of page