top of page

CT Industrial räätälöi vihreää siirtymääKiertotalouden huippuosaaja CT Industrial Oy auttaa teollisuutta korvaamaan fossiiliset energialähteet. Tuoreen yrityskaupan jälkeen myös lämmönsiirto ja hukkalämmön talteenotto kuuluvat energiatekniikan palveluja tuottavan yrityksen keinovalikoimiin matkalla päästöttömään tulevaisuuteen.


Vanhojen energiajärjestelmien uudistaminen on CT Industrial Oy:n (CTI) ydinosaamista: se auttaa siirtymään fossiilisista polttoaineista biopohjaisiin. Teollisuuden lisäksi se toimii myös kaukolämpö- ja infrastruktuurikohteissa.


”Meidän tarjoamalla teknologialla voidaan vaihtaa esimerkiksi hiili, öljy tai kaasu biopolttoaineeksi. Se on se mitä me tehdään”, CTI:n toimitusjohtaja Mikko Lehtonen tiivistää.


Hän kuvailee keskeisen toiminta-ajatuksen olevan yhdistää markkinoiden johtavaa osaamista ja yrityksen teknologian sekä projektiosaamisen asiakkaiden tueksi vihreässä siirtymässä. Keinoja ovat vanhojen kattiloiden retrofittauksien lisäksi prosessien sivuvirtojen hyödyntäminen sekä uutena lämmönsiirto.


”Laadukkaimpien laitetoimittajien kumppaneina toimitamme täyden palvelun projekteja teollisuuteen. Meitä yhdistää tahto tehdä maailmasta puhtaampi.”


Lehtonen korostaa, että asiakas saa vihreän siirtymän lisäksi myös etua kustannussäästöinä lähtiessään käyttämään korvausteknologiaa tai lämmönsiirtoa, jotka käytännössä usein liittyvät toisiinsa ja toimivat rintarinnan.


"Asiakas saa vihreän siirtymän lisäksi myös kustannussäästöä.”RETROFITTAUKSET TUOVAT KETTERYYTTÄ


Vanhojen fossiilisia polttoaineita käyttävien kattiloiden retrofittauksissa olemassa oleva kattila päivitetään uusiutuvalle polttoaineelle, kuten pellettien pölypolttoon. CTI toteuttaa tällä hetkellä vastaavaa hanketta Lappeenrannan Lämpövoima Oy:lle, jossa kaukolämpövoimalaitos muutetaan maakaasun käytöstä kotimaisten puupellettien käyttöön.


Mikko Lehtonen kuvailee Ihalaisen lämpölaitoksen retrofittauksen hillitsevän ympäristön saastumista ja hiilidioksidipäästöjä sekä ylläpitävän kaukolämmön kilpailukykyä.


”Muutosprojektissa hyödynnetään vanhoja kattiloita, jotka modernilla palamistekniikalla soveltuvat käyttämään kolmea erityyppistä polttoainetta. Polttojärjestelmän ketteryys vahvistaa kaukolämpöverkon käytettävyyttä ja luotettavuutta.”


SIVUVIRRATKIN HYÖDYNNETÄÄN


Valmistavassa teollisuudesta syntyy paljon sivuvirtoja, jotka ovat asiakkaalle usein jätettä. CTI mahdollistaa niiden hyödyntämisen energiakäyttöön, jolloin sivuvirroista voidaan tuottaa lämpöä, höyryä tai sähköä.


”Avullamme tuotannon sivuvirtoja pystyy muuttamaan polttoaineeksi. Me olemme ammattilaisia niiden polttamisessa ja toimitamme asiakkaille siihen sopivat ratkaisut”, Lehtonen kertoo.


Sivuvirrat voivat hänen mukaansa olla esimerkiksi tervoja, puu- tai biopohjaisia, ne voivat olla myös energiapitoisia nesteitä tai kaasuja.


Retrofittausprojekteissa otetaan käyttöön usein myös sivuvirrat. Yhdistämällä nämä kaksi parannetaan suoraan energiantuottamisen kustannustehokkuutta, koska silloin joutuu ostamaan vähemmän biopolttoainetta.


”Asiakkaamme saavat meiltä tarvitsemansa palvelun hankkeensa kaikkiin elinkaaren vaiheisiin”, CTI:n toimitusjohtaja Mikko Lehtonen lupaa.


HUKKALÄMPÖ ENERGIAKSI


Monessa teollisuuden kohteessa retrofittaukseen ja sivuvirtojen käyttöön kytkeytyy lisäksi lämmöntalteenotto.


”Asiakkaalla voi olla vanhan teknologian kattila, jota voidaan parantaa savukaasujen lämmön talteenotolla ja lisätä energiantuotantojärjestelmän hyötysuhdetta sitäkin kautta”, Mikko Lehtonen listaa.


CT Industrial erikoistui lämmön talteenottoon hankkimalla viime kesänä omistukseensa lämmönsiirron asiantuntijan SouthWest Supply Oy Ltd:n.


Lämmöntalteenotto on lämmönsiirtoa. Hyödynnettävä energialähde voi olla kylmää tai kuumaa selvittää yrityksen lämmöntalteenoton ja lämmönsiirron teknologiajohtaja Juha Mäntynen.


”Meidän tuoteportfoliosta löytyy erilaisia lämmönsiirtimiä, jotta voimme löytää kohteisiin sopivat oikeanlaiset lämmönsiirtimet.”


CT Industrial oli mukana, kun Terrafamen kaivoksella siirryttiin ottamaan vetylaitosten savukaasujen lämpö talteen.


”Siellä meni kuumia savukaasuja harakoille. Ne otetaan nyt talteen ja lämmönsiirtimellä kaasujen lämmöstä tehdään höyryä Terrafamen höyryverkkoon.”


Juha Mäntynen muistuttaa, että lämmönsiirtäminen on mahdollista myös pienemmille yrityksille.


”Laitteet voi hankkia myös leasingilla. Me olemme integroija, joka tuo hankkeeseen teknologian lisäksi rahoittajan auttamaan investoinnin läpimenoa.”


CT INDUSTRIAL OY

  • perustettu vuonna 2008

  • liikevaihto 9,2 milj. e (2022)

  • työntekijöitä yli 40

  • pääkonttori ja tuotantotilat Haapavedellä

  • toimistot Turussa ja Oulussa

  • toimii ensisijaisesti Pohjoismaiden markkinoilla

  • asiakkaita yli kymmenessä maassa


https://cti.fi/bottom of page