top of page

Eaton avaa oven vähähiilisen energian tulevaisuuteenEnergiamurros tuo muutoksia sähköinfrastruktuuriin, kun hajautettujen energiaresurssien määrä lisääntyy nopeasti. Eaton osallistuu tähän muutokseen auttamalla asiakkaitaan lisäämään uusiutuvaa energiaa ja varastointia energiavalikoimaansa, siirtämään energiaa takaisin verkkoon, ylläpitämään sähköä katkosten aikana ja edistämään verkon vakautta.


Varmennetun sähkönsyötön järjestelmiä on valmistettu Eatonin tehtaalla Suomessa jo vuodesta 1962 lähtien. Eaton on kehittänyt yli 200 patentoitua, varavoimaan ja tehomuunnosteknologiaan liittyvää innovaatiota.


UPS-teknologian rooli on siirtymässä kriittisten kuormien suojaamisesta verkon kokonaisvaltaiseen suojaukseen. UPS-laitteiden uusin sukupolvi on interaktiivinen verkon kanssa, eli laitteet voivat käsitellä kaksisuuntaisia energiavirtoja. Tulevaisuudessa kehitys keskittyy UPS-laitteen tehon sijaan enemmän erilaisten energianlähteiden hallintaan, varastointiin ja hyödyntämiseen, jotta sähköverkon kestävyys saadaan maksimoitua.


”Jos esimerkiksi datakeskuksen UPS-laitteeseen varastoitu sähkö on peräisin ainoastaan uusiutuvista energianlähteistä, ei muutaman prosentin tehohäviö luo ylimääräisiä päästöjä, jolloin ympäristövaikutus on pienempi”, kertoo Eatonin maajohtaja Lauri Tuomaala.


ENERGIAVARASTOT TUKEVAT UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ


Eaton valmistaa Suomessa energianvarastointiratkaisuja liike- ja teollisuuskiinteistöille. Energian varastointiratkaisu mahdollistaa energian varastoimisen aina, kun sitä on saatavilla, ja sen vapauttamisen tarpeen mukaan. Käyttövarmuuden ja riippumattomuuden parantaminen auttaa välttämään sähköverkon mahdolliset notkahdukset.


"Suomalaiset asiakkaat ovat vaativia, mikä kehittää osaamistamme entisestään”, Eatonin maajohtaja Lauri Tuomaala .


Energian varastointia voidaan käyttää lukuisiin erilaisiin tarkoituksiin: sujuva saarekekäyttöön siirtyminen luotettavaa varavoimaa varten, kulutuspiikkien tasaus, kuormituksen siirto sekä taajuuden ja jännitteen säätely.


”Asiakkaamme hyödyntävät energiavarastoja itse tuotetun aurinkoenergian käytön maksimointiin ja sähköauton latausasemien tarjoamiseen kätevästi paikan päällä rakennusten vakaan sähköverkon ansiosta”, kehuu Tuomaala.


KOHTI SÄÄVARMAA SÄHKÖVERKKOA


Suomeen on määrä valmistua säävarma sähköverkon infrastruktuuri vuoteen 2036 mennessä. Eaton on mukana kehitystyössä ja toimittaa asiakkailleen muuntajia ja SF6- kaasuttomia keskijännitekojeistoja.Hiilivapaan sähköntuotannon hyödyntäminen edellyttää uudenlaista energiajärjestelmää sekä sähköverkkoa, joka mahdollistaa joustavuuden ja uudet palvelut asiakkaille. Lisähaasteita sähköverkolle aiheuttaa liikenteen sähköistyminen, sillä pikalatausasemien teho kasvaa koko ajan.


UUSI TEHDAS VASTAA KYSYNTÄÄN


Eaton rakentaa parhaillaan kriittisten sähkönvarmistusjärjestelmien ja energiavarastojen tuotantolaitosta Vantaalle. Uuden tehtaan rakentamista vauhdittaa energiamurros ja sen seurauksena kasvanut kysyntä.


Loppuvuodesta 2023 käynnistyvään yksikköön integroidaan nykyisen Espoon tuotantolaitoksen toiminnot, Suomen myynti- ja palveluyksiköt sekä Euroopan varaosavarasto. Vantaan Tuupakkaan Kehä III:n varrelle nouseva tehdas on Pohjois-Euroopan nykyaikaisin elektroniikkaa valmistava tuotantolaitos.


”Uudella tehtaalla on merkitystä suomalaisille asiakkaillemme, sillä he kokevat kotimaisuuden tärkeäksi. Meillä on Suomessa ylivoimaisesti paras palveluverkosto varmennetun sähkön laitteille, ja jatkossa myös sähkövarastoille ja kojeistoille. Suomalaiset asiakkaat ovat vaativia, mikä kehittää osaamistamme entisestään”, päättää Tuomaala.


EATON SUOMESSA

  • Valmistusta vuodesta 1962 lähtien

  • Yli 200 patentoitua varavoimaan liittyvää innovaatiota

  • Yli 300 työntekijää

  • Uusi tehdas Vantaalle 2023


bottom of page