top of page

Espoosta johdettu japanilaisyhtiö tähtää hiilineutraaliin tulevaisuuteen

- “YHTEISTYÖ ON ONNISTUMISEN EHTO”


Sumitomo SHI FW haluaa mahdollistaa täysin uusiutuvan energian myös Suomessa


Sumitomo SHI FW (SFW) on suomalaisen teknologiaosaamisen ympärille rakentunut teknologiayritys, jonka espoolaisesta pääkonttorista käsin johdetaan 14 maassa toimivaa kansainvälistä yhtiötä.


“Tärkeimpiä tavoitteitamme on mahdollistaa puhtaan energian luotettava, ympärivuorokautinen saatavuus. Merkittävin puuttuva linkki on uusiutuvan energian pitkäkestoinen ja suuren kapasiteetin varastointi”, yrityksen toimitusjohtaja Tomas Harju-Jeanty kertoo.


Energiavarastoista vakautta sähköverkoille

Tavanomaiset sähköverkkojärjestelmät on rakennettu vastaanottamaan energiaa tasaisella syötöllä, mutta uusiutuvan energian tuotanto on perusluonteeltaan ailahtelevaa.


SFW ja teknologiakumppani Highview Power kehittävät ratkaisuksi LAES-teknologiaa (Liquified Air Energy Storage), eli energian varastointia nesteytettyyn ilmaan. Teknologia tuo lisävakautta sähköverkolle ja lisää mahdollisuuksia hyödyntää tuulivoimaa.


Vuonna 2025 Suomessa on noin 9 000 megawattia tuulivoimakapasiteettia sekä noin 4 400 megawattia ydinvoimaa, jonka tuotantoa on vaikea säädellä. Nykyinen sähkönkulutuksemme Suomessa vaihtelee 5 300–14 300 megawatin välillä, joten tuulivoiman osuus nousee jopa 100 prosenttiin, ja sähköverkon vakaus voi vaarantua. Verkon häiriötilanteissa tuulivoiman puuttuva inertia voi aiheuttaa verkon kaatumisen.


”LAES mahdollistaa sekä varastoidun energian että inertian syöttämisen sähköverkkoon turbiinigeneraattoreita hyödyntäen. Suurilla LAES-varastoilla uusiutuvan energian osuutta käytetystä sähköstä voidaan nostaa turvallisesti, samalla huolehtien sähköverkon vakaudesta perinteisiin voimalaitoksiin tukeutumisen sijaan”, SFW:n energian varastointi -liiketoiminnan johtaja Upma Koul kuvailee.


Ilmastonmuutosta ei pysäytetä yksin

Teknologiayhtiöt ovat perinteisesti kehittäneet uusia teknologioita yksin, mutta SFW toimii aktiivisessa yhteistyössä start-upien, teknologiayhtiöiden ja tutkimuslaitosten kanssa, kansainvälistä osaamista hyödyntäen. Ensimmäiset LAES-laitokset ovat käytössä Japanissa ja Englannissa vuonna 2025.


“Energiakriisiä ja ilmastonmuutosta vastaan taistellessa ei ole aikaa työstää uusia teknologioita yksin, ratkaisuja tarvitaan nyt. Yhteistyö on onnistumiselle ehdotonta”, Harju-Jeanty sanoo.

bottom of page