top of page

ETS NORDin aSAP-ratkaisuilla merkittäviä parannuksia energia- ja kustannustehokkuuteenETS NORDin uniikki aSAP-ratkaisu tarjoaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia haastaviin ja tiloiltaan rajattuihin saneerauskohteisiin. Ratkaisun avulla isokokoiset ilmankäsittelykoneet ja ammattikeittiöhuuvat voidaan kuljettaa lohkoina ja koota suoraan asennuskohteessa.


Tyypillisesti sekä ilmankäsittelykoneiden että ammattikeittiöhuuvien päivittäminen uuteen teknologiaan on kallista ja vaatii usein merkittäviä rakenteellisia muutoksia. ETS NORDin aSAP-ratkaisu mahdollistaa räätälöitävät, paikalleen asennettavat ja muunneltavat ratkaisut, jotka mahtuvat lohkoina ahtaisiinkin paikkoihin.


"Ilmankäsittelykoneissa kiinteistön omistajat voisivat säästää huomattavia määriä energiaa panostamalla nykypäivän tekniikkaan. Haasteeksi nousevat kuitenkin muutostöiden kustannukset. aSAP-ratkaisun etu on, että tuotteet voidaan toimittaa ahtaistakin haalausaukoista, ja purkamistyövaiheita voidaan välttää", kertoo Recair-ilmankäsittelykoneiden tuoteryhmäpäällikkö Jarkko Salo.


Kuvassa Jarkko Salo.


Ratkaisu helpottaa kiinteistöjen käyttötarkoituksenmuutoksia sekä auttaa vastaamaan tiukentuneisiin olosuhdevaatimuksiin.


MUUNNELTAVUUS MERKITTÄVÄSSÄ ROOLISSA AMMATTIKEITTIÖISSÄ


Ammattikeittiöiden käyttö muuttuu tyypillisesti säännöllisin välein ja esimerkiksi ruoan valmistustavat, laitteet tai kiinteistö vaihtuvat. aSAP-ratkaisulla saatava räätälöitävyyshyöty on merkittävä.


"Voimme esimerkiksi toimittaa olemassa olevaan huuvaan lisäpalan kokonaan uuden huuvan sijaan. Tämä on sekä hiilijalanjäljen että kustannustehokkuuden kannalta parempi ratkaisu. Jos keittiö muuttaa toiseen kiinteistöön, huuvat voidaan purkaa lavoihin ja ottaa mukaan", kertoo NORDcanopy-ammattikeittiöhuuvien tuoteryhmäpäällikkö Saku Ruusunen.


Kuvassa Saku Ruusunen.


ETS NORDin huuvavalikoiman ratkaisut taklaavat myös keittiöille spesifejä vaatimuksia, kuten korkeiden lämpötilojen energiantalteenottoa sekä rasvan pilkkomista.


Kuten ilmakäsittelykoneissa myös huuvissa tärkeänä etuna on, että kiinteistössä voidaan asennusvaiheessa välttää rakenteiden purkamista tai niiden muutostöitä. "Parhaimmillaan ratkaisu on nopeuttanut työmaan aikataulua useita viikkoja", Ruusunen toteaa.


SUUNNITTELIJASEMINAARI AVAA ASAP-RATKAISUN MAHDOLLISUUKSIA


ETS NORDin suunnittelijaseminaari – road show pureutuu saneerauskohteiden energiatehokkuusinvestointeihin. Keskiössä ovat energiakustannusten kasvun, olosuhdevaatimusten tiukentumisen ja tilatarpeiden muutoksien luomat haasteet. Seminaareissa esitellään uusia energiatehokkuutta buustaavia ratkaisuja suunnittelijoiden tarpeisiin. Paikan päällä esittelyssä on nerokkaat koottavat Recair-ilmankäsittelykoneet ja NORDcanopy-huuvat.


Lue lisää ETS NORDin suunnittelijaseminaari – road showsta osoitteessa etsnord.fibottom of page