top of page

Fotoniikan lippulaiva Prein

Tarjoaa alan yrityksille mahdollisuuden hyödyntää korkeatasoista tutkimusta ja infrastruktuuria


Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva PREIN keskittyy tutkimustyön lisäksi alan liiketoimintaedellytysten ja työntekijöiden saatavuuden kehittämiseen. Lippulaivaa koordinoi Tampereen yliopisto ja yhteistyökumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tekniikan tutkimuskeskus VTT


Fotoniikka on yksi tämän hetken nopeimmin kasvavista aloista ja Suomi sen merkittävimpiä edelläkävijämaita. PREIN perustettiin 2019 tukemaan alan kehitystä. Lippulaiva pyrkii yhdistämään alan toimijoita koko arvoketjun mitalta, perustutkimuksesta kaupallistamiseen.


"Tavoitteemme on, että teemme korkeatasoista tutkimusta, mutta ratkomme myös tämän hetken merkittävimpiä haasteita ja luomme positiivisia talousnäkymiä. Lisäksi tärkeää on, että tuemme osaajien saatavuutta kouluttamalla ja tekemällä fotoniikkaa tutummaksi", kertoo professori Goëry Genty Tampereen yliopistolta.


PREIN tekee laaja-alaista yritysyhteistyötä ja tarjoaa esimerkiksi erilaisia seminaari-, yritysvierailu- ja inkubaatiomalleja. Näissä alan yritykset ja tutkijat pääsevät kohtaamaan ja ratkaisemaan yhdessä haasteita. PREIN voi auttaa myös käytännön tuotteistamisessa kuten prototyyppien valmistuksessa.


Lisäksi yritykset voivat hyödyntää PREINin partneriverkoston laajaa ja korkealaatuista infrastruktuuria. Gentyn mukaan varsinkin monille pk-yrityksille infrastruktuurin saatavuus voikin olla kynnyskysymys tuotteiden kehittämisessä.


"Yritykset löytävät nyt tarvitsemaansa yhden portin kautta, mikä on hyvin ainutlaatuista", Genty summaa.


prein.fi

bottom of page