top of page

HUAWEI MUKANA MIMMIT KOODAA -HACKATHONISSA


Huawein Marja Dunderfelt ja hackathonin voittaneet Tiia Vepsäläinen (vas.) ja Janetta Huoponen (oik.) korostavat, että softaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon erilaisia näkökulmia.

Huawei haluaa kannustaa naisia eteenpäin teknologia-alalla ja hakeutumaan alalle. Mimmit koodaa hackathonin kumppanuus antoi siihen oivan mahdollisuuden.


Mimmit koodaa -yhteisöön kuuluvat Janetta Huoponen ja Tiia Vepsäläinen osallistuivat marraskuussa yhteisön järjestämään 48 tunnin virtuaaliseen hackathoniin ja veivät tiimillään voiton kotiin.


Tehtäväksianto tuli sponsorina toimineelta Huaweilta, joka nosti teemaksi digitaitojen parantamisen yhteiskunnassa nimenomaan ikäihmisiä ajatellen.


Huoposen ja Vepsäläisen tiimissä kieliteknologiaa ja tietojenkäsittelytiedettä opiskeleva Tiia toimi kieliasiantuntijana. Tietotekniikan diplomi-insinööri Janetta puolestaan hoiti bittipuolen.


”Me keskityimme digitaalisten palvelujen saavutettavuuteen. Emme halunneet tehdä ladattavaa applikaatiota, vaan madaltaa kynnystä tulla digipalveluiden äärelle.”


He loivat ratkaisuksi Happy to Bug -aputyökalun, joka helpottaa navigointia digitaalisilla alustoilla, kuten Kela. Sen avulla heikoillakin digitaidoilla pystyy helposti liikkumaan nettisivuilla ilman chat-robotteja.


Tuomariston puheenjohtajana toiminut Huawein kyberturva- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfelt kiittelee sitä, että työkalu tehtiin valmiille alustalle.


”Digitaalisten palveluiden täytyy olla saavutettavia ja käytettäviä, ja sen huomioiminen ratkaisussa mahdollisti tiimille voiton.”


Uuden oppimista

Osallistujille hackathon antaa Huoposen ja Vepsäläisen mukaan mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan. Lisäksi paineensietokyky kehittyy, kun aika on rajoitettu.


”Oli myös kiehtovaa seurata muiden joukkueiden kehitystä ja sitä miten ne lähestyivät ongelmaa. Siitä oppi paljon myös itse.”


Yhteisössä on tärkeää kaksisuuntaisuus. Jäsenet saavat turvallisen ja inspiroivan yhteisön haastaa ja kehittää itseään sekä jakaa omaa osaamistaan. Yritykset taas löytävät estradin, joka voi yhdistää haasteet ja ja niiden ratkaisijat.


”Hackathon on tuote- ja palvelukehitystä minikoossa toimijoille, jotka tuovat haasteensa tapahtumaan”, Huoponen kuvailee.


Naiset näkevät toisin

26 vuotta teknologia-alalla työskennellyt Marja Dunderfelt painottaa, että naisia tarvitaan alalla.


”Me tuomme out of the box -ajattelua. Mies keskittyy enemmän tekniseen ratkaisuun, mutta nainen miettii, mihin tarkoitukseen ja kenelle palvelu on.”


Hän sanoo Huawein haluavan olla mukana tukemassa naisten uramahdollisuuksia teknologia-alalla. Mimmit koodaa -hackathon antoi mahdollisuuden tutustua uusiin tekijöihin.


”Huawei uskoo, että naiset ovat digitalisaation aikakaudella teknologiateollisuuden kulmakiviä. Naisten vaikutusvallan ja näkyvyyden lisääminen avaavat valtavasti uusia mahdollisuuksia ja tuovat uusia teknologisia ja kaupallisia edistysaskeleita maailmaan.”

bottom of page