top of page

ICT2023 onnistunut täsmätoimi alan osaamisen vahvistamiseksi


”Tieteellisen osaamisen syventäminen ja vahvistaminen on keskeistä ICT-alan tulevaisuudelle. Se on ICT2023-ohjelman yksi tavoite”, johtava tiedeasiantuntija Juha Latikka kertoo.

Suomen pysyminen yhtenä tieto- ja viestintäteknologian johtavana maana edellyttää korkeatasoista tutkimusta. Suomen Akatemian hallinnoima kansallinen ICT2023 -ohjelma on täsmätoimi, joka tukee tätä tavoitetta.


Kotimaiseen ICT-alan osaamiseen investointi on välttämätöntä, jotta Suomessa on kykyä hyödyntää meillä ja muualla tehtyä tutkimusta sekä ylläpitää korkeatasoista koulutusta. Samalla huolehditaan osaajien riittävyydestä ja osaamisen huoltovarmuudesta. Yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kesken toteutettu ICT2023 vahvistaa juuri näitä tavoitteita.


”Se on ollut ainutlaatuinen ohjelma. Kun käytössä on kymmenen vuoden budjetti, asioita on pystytty suunnittelemaan pitkäjänteisesti”, johtava tiedeasiantuntija Juha Latikka Suomen Akatemiasta sanoo.


ICT2023:n tavoite on vahvistaa myös yritysten osaamispohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. Rekrytoitaessa on merkitystä sillä, pidetäänkö suomalaista tutkimusta ja yrityksiä alan edelläkävijöinä.


”Osaajia tarvitaan yhä enemmän digitalisaation edetessä ja kilpailu heistä on kansainvälisesti kovaa.”


Oikea-aikaisia teemoja

Suomen Akatemian ICT2023:sta teettämässä kansainvälisessä väliarvioinnissa ohjelman vahvuuksiksi nousivat mm. alan tutkimuksen tieteellisen tason vahvistuminen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön lisääntyminen. Myös rahoitushakujen teemojen oikea-aikaisuutta kiiteltiin.


”Ajankohtaisuuden varmistaminen ei ole helppoa, sillä haun valmistelusta tutkimushankkeiden käynnistymiseen ja tulosten valmistumiseen menee vuosia. Olemme silti onnistuneet – meillä on ollut esimerkiksi kaksi ICT:n energiatehokkuuteen liittyvää hakua, joista ensimmäisen tutkimustulokset ovat jo hyödynnettävissä ja toinen on ihan rahoituspäätösvaiheessa”, Latikka kertoo.


Tutkimustyö ICT2023-tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelman hankkeissa jatkuu vuoden 2026 loppuun, jolloin vuonna 2024 alkavat hankkeet päättyvät. 100 miljoonan euron ohjelmalla rahoitetaan noin tuhat tutkijahenkilövuotta. Hankkeissa on tutkittu mm. uusia tekoälymenetelmiä, teollisuuden digitaalisen murroksen ICT- teknologioita ja käyttäjäkeskeisiä terveysteknologioita.


www.aka.fi/ict2023

bottom of page