top of page

Ilmanvaihdon energiansäästöratkaisut haastaviin olosuhteisiin


Retermia Oy:n neulalämmönsiirtimet ja toimitusjohtaja Markus Castrén Kuopion yliopistollisen keskussairaalan raitisilmakammiossa. Neulalämmönsiirtimet toimivat tuloilman karkeasuodattimina esilämmittäen tuloilmaa talvella ja jäähdyttäen sitä kesällä.


Likaa sietävät ja helposti puhdistettavat Retermian neulalämmönsiirtimet mahdollistavat energian säästön luotettavasti ja hygieenisesti myös haastavissa olosuhteissa.


Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä on erittäin matalan riskin investointi, joka maksaa itsensä parhaassa tapauksessa takaisin moninkertaisesti jo vuosikymmenessä. Tuloilman vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta saadaan tyypillisesti 60-80 prosenttia katetuksi poistoilman lämpöenergialla. Vastoin yleistä harhaluuloa, likainen poistoilma ei ole este tehokkaalle lämmöntalteenotolle ja ilmanvaihdolle.


“Tänäkin päivänä pölyinen ilma puhalletaan usein harakoille, sillä tavalliset lämmöntalteenottoratkaisut eivät kestä öljysumun, rautaoksidipölyn tai maalihuurujen kaltaisia epäpuhtauksia. Juuri tällaisissa kohteissa meidän neulalämmönsiirtimemme ovat oikeastaan ainut toimiva vaihtoehto”, Retermia Oy:n toimitusjohtaja Markus Castrén kertoo.


Neulalämmönsiirtimet ovat erinomainen vaihtoehto myös sairaaloiden kaltaisissa vaativissa ympäristöissä, sillä niiden avulla ilmanvaihdon suodattimet pysyvät kuivina eikä esimerkiksi lumi voi tukkia ilmanottoaukkoja. Neulalämmönsiirtimien avulla voidaan lisäksi varmistaa, että tuloilman suodattimet eivät kostu, jäädy tai tukkeudu lumesta.


VASTUULLINEN JA TALOUDELLINEN VALINTA


Neulalämmönsiirtimiä käytetään pääsääntöisesti koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon nestekiertoisissa lämmöntalteenotto (LTO) järjestelmissä. Niissä poistoilmasta talteen otettua lämpöenergiaa hyödynnetään tuloilman esilämmityksessä neste-ilma -lämmönsiirtimien, liuosputkiston ja pumpun avulla. Poistoilmasta tuloilmaan siirretään pelkästään lämpöä – ei hajuja, bakteereja tai muita epäpuhtauksia. Ratkaisu on teknisesti yksinkertainen ja toimiva, ei mitään pilottitekniikkaa.


Lämmöntalteenottojärjestelmät saavat aikaan yrityksille huomattavaa säästöä lämmityskustannuksissa, minkä lisäksi ne ovat luonteva osa yrityksen vastuullisuutta.

Ponsse Oyj:n Vieremän tehtaan Retermialämmöntalteenottojärjestelmän neulalämmönsiirtimiä. Kuvan edessä tuloilman esilämmityspatterit ja taaempana poistoilman LTO-laitteet.


“Esimerkiksi verrattuna aurinkosähköön, nestekiertoisten lämmöntalteenottoratkaisujen takaisinmaksuaika on huomattavasti lyhyempi ja tuottavuus parempi. Jos taas verrataan lämpöpumppuratkaisuihin, nestekiertoisten LTO-ratkaisujen vuotuinen lämpökerroin on kymmenkertainen”, Castrén sanoo.


Säännölliset vuosihuollot pitävät LTOjärjestelmät hyvässä kunnossa pitkään; Suomessa hyrrää tälläkin hetkellä 30 vuotta vanhoja Retermian järjestelmiä.


ASIAKKAAN TARPEISIIN MUUNTAUTUVA RATKAISU


Retermian LTO-järjestelmän voi asentaa sekä vanhoihin rakennuksiin että uudiskohteisiin. Neulalämmönsiirtimet voidaan tarvittaessa myös sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle, jos kohteessa ei ole teknisiä tiloja. Kovakaan pakkanen ei hetkauta pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltuja Retermian järjestelmiä, vaan niiden tehon peittoaste pysyy hyvällä tasolla ympäri vuoden.


McDonald´s-ravintolan keittiön poistoilman LTO-laitteen neulapintaa puhdistetaan.


Retermia

Haastavien olosuhteiden ilmanvaihtoja lämmöntalteenottoratkaisuihin erikoistunut Retermia on toimittanut lämmöntalteenottoratkaisuja mm. Wärtsilälle, Ponsselle, ABB:lle, Kuopion yliopistolliselle sairaalalle ja Valiolle. Retermian puoleen käännytään, kun tavanomaiset ilmanvaihtoratkaisut eivät yksinkertaisesti riitä.


Yhtiö on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja siihen liittyvän valmistusmenetelmän. Retermia on perheyritys jo toisessa sukupolvessa.

bottom of page