top of page

KALUSTORATKAISUT uskoo, että asiakkaat odottavat yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua


Suomen Kalustoratkaisut Oy on pitkän linjan edelläkävijä hyötyajoneuvojen ja työkoneiden rahoitusmarkkinassa. Tulevaisuutta kohti suunnataan nyt uuden toimitusjohtajan luotsaamana ja proaktiivisella, markkinaa kuuntelevalla asenteella.


Suomen Kalustoratkaisut Oy starttasi joulukuun alussa uuden vaiheen, kun toimitusjohtajaksi siirtyi rahoitusalan ammattilainen Nina Torkkel. Aiempi toimitusjohtaja Olli Saarinen jatkaa yrityksen hallituksessa.


"Omistajilla on tahto kasvaa ja kehittää yritystä, se on minulle polttoainetta. Odotan, että voin ottaa käyttööni monta hattua ja päästä vaikuttamaan liiketoiminnan kokonaisuuteen", Torkkel toteaa.


Saarinen kokee, että koko yrityksen historiaa läpileikannut edelläkävijyys tulee jatkumaan Torkkelin johdossa.


"Olemme aina olleet markkina-alueellamme uranuurtaja siinä miten kokonaisvaltaista palvelua voimme tarjota asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Nina tuo mukanaan rahoitusalan osaamisen lisäksi esimerkiksi digitaalisuuden ja markkinoinnin ymmärrystä, mikä auttaa kehittämään kokonaisvaltaisuutta edelleen."


Asiakaspalvelun laatu ja ketteryys edellä

Yrityksessä nähdään, että sen palvelutarjooma ja toimintatapa on hyvin kiinni tämän hetken markkinatrendeissä.


"Esimerkiksi kiinteistösektorilla on nähtävissä, että kiinteistöjä käytetään yhä enemmän "palveluina", joissa kiinteistön rahoitus ja ylläpito on hoidettu valmiiksi. Tämä on tulevaisuuden suunta monilla toimialoilla, myös meidän markkinassamme", Saarinen mainitsee.


Torkkelin mukaan tähän liittyy myös asiakaslähtöisuuden nouseminen ja palveluketjun toimivuuden korostuminen.


"Asiakkaat odottava helppokäyttöisyyttä. Samalla tuotteet eivät enää myy itseään, vaan yhä suurempi merkitys on tuotteeseen liittyvillä palveluilla. Palveluketjun tulee toimia, on se sitten digitaalinen tai henkilökohtainen."


Kalustoratkaisut tuleekin esimerkiksi lisäämään uusia palvelumalleja ja palvelutuotteita, joita ei ole nähty aiemmin markkinoilla. Tilaa halutaan jättää myös mahdollisuuksille toteuttaa uusia asioita proatiivisesti, markkinoiden tarpeita vastaten.


"Ketteryys on ehkä muotisana, mutta tämänkokoisessa organisaatiossa voimme aidosti toimia heti, kun näemme raon markkinassa. Tämä on meille selvä kilpailuetu jatkossa", Torkkel summaa.


bottom of page