top of page

Kiinteistöautomaatio?Mitä eroa on termeillä kiinteistöautomaatio ja rakennusautomaatio? Ehkä sanat vaikuttavat jopa synonyymeilta?


Ne eivät ole synonyymejä, vaan niiden välistä eroa voisi ehkä parhaiten kuvailla lauseella: ”Rakennusautomaatio on vain pieni osa kiinteistöautomaatiota”. Siinä missä RAU järjestelmä säätää enimmillään lämmintä ja viileää keskenään, jaellen niitä ympäri rakennusta, jää kaikki muu automaatio kiinteistöautomaation harteille.


Miksi sitten perinteistä RAU järjestelmää on pidetty rakennuksen ylimpänä hierarkiana? Ehkä siitä syystä, että siellä on liikkunut suurimmat energiavirrat ja on siten ollut ns. ‘’se matalimmalla riippuva hedelmä’’, kun energiasäästöjä on haettu. Hedelmän siirtäminen pilveen tai etätyöpöydälle ei tee siitä kuitenkaan modernia talotekniikkaa.


Tänään tilanne on toinen. Kun säästöt on jo jaettu, seuraavaksi vuoroon on tulossa rakennuksen älykkyysindikaattorit, digitaliset kaksoset, käyttäjän ja huollon palvelut yhteydessä rakennukseen, ym. IoT- palvelut. On syntynyt tarve uudelle korkeammalle automaatiotasolle, joka on kiinteistöautomaatio-taso. Jotta termien suhde toisiinsa olisi kaikille selvä, ovat standardointijärjestöt SESKO ja METSTA selventäneet termien määritelmät vuonna 2019.


Se että termit ovat selkeät, hierarkia oikeassa järjestyksessä ja toimintatavat ovat olemassa, ei vielä luo ratkaisua, ellei tilaaja niitä pyydä ja edellytä käytettäväksi!


KNX on avoin standardoitu alusta kiinteistöautomaatiolle, millä on yli 500 valmistajan tuki ja hyväksyntä takanaan. Alustan elinkaari pitenee, koska kiinteistön tai rakennuksen ei tarvitse olla riippuvainen yhdestä toimittajasta, ratkaisusta tai palvelusta. Suunnittelija voi suunnitella ominaisuuksia ja toimintoja järjestelmien sijaan. Omistaja tai rakennuttaja voi kilpailuttaa toimijat, ratkaisut ja palvelut oman preferenssinsä mukaan.


Hyvää kesää!


KNX Finland ry

WWW.KNX.FI
bottom of page