top of page

Koneen sähköistäminen kannattaa aloittaa puhtaalta pöydältä


Vasemmalla suunnittelupäällikkö Ari Puranen ja oikealla myyntijohtaja Ari Vuorinen.

Työkoneiden sähköistämisessä tarvitaan kokonaisymmärrystä, jotta lopputulos on tehokas, hyödyllinen ja taloudellisesti kannattava.


Jo 50 vuoden ajan Suomessa toiminut Parker Hannifin on edelläkävijä liikkeenohjausteknologiassa. Globaali yhtiö toimii niin Suomessa toimivien kuin maailman suurimpienkin konevalmistajien kanssa. Yritys pyrkii kehittämään ja valmistamaan ratkaisuja muun muassa jätteen käsittelyn, energiatuotannon, meriteollisuudessa, infrastruktuurin, rakentamisen ja elintarvikealan haasteisiin.


”Suomen ja koko pohjoismaiden toimintojen strateginen painopiste on jo vuodesta 2018 alkaen ollut sähköistys, jonka osaaminen on meillä vahvaa ja globaalienkin markkinoiden näkökulmasta hyvin olennaista”, kertoo myyntijohtaja Ari Vuorinen.


Parker Hannifin on suoraan tai välillisesti mukana suomalaisten päivittäisessä elämässä. Käytännössä ratkaisut liittyvät eristykseen, lämmönjohtoon, sähköratkaisuihin, liikkeenhallintaan sekä materiaaleihin. Suuren yhtiön vahvuus on laaja-alainen näkemys pelikentästä sekä yhteydet alojen valmistajiin.


”Toimimme myös globaalisti avaruus- ja lentokonebisneksessä. Näissä käytettävissä innovaatioista ammennamme teknologiaa maalla liikkuvaan kalustoon”, Vuorinen mainitsee. Vetyteknologiasta odotetaan esimerkiksi vaihtoehtoisia ratkaisuja merelle ja lentokoneisiin.


"Sähköistämisessä moni asia voi mennä pieleen, joten kannattaa valita kumppani, joka osaa välttää sudenkuopat ja tuoda sen sijaan mielenrauhan siitä, että projekti saadaan kunnialla maaliin.”


SÄHKÖISTYKSESSÄ OLENNAISTA ON OPTIMOIDA KOKONAISUUS


Parker Hannifin on etunenässä edistämässä alojensa kestävää kehitystä ja matkaa kohti hiilineutraaliutta. Erityisen kovan luokan osaamista yrityksessä on järjestelmäkehityksessä, kuten sähköistyksen suunnittelussa. Samassa paketissa optimoidaan myös energiatehokkuus.


”Sähköistystä ei kannata toteuttaa vain vaihtamalla dieselmoottoria akkuun ja sähkömoottoriin, vaikka tätäkin versiota on tullut vastaan”, pohtii suunnittelupäällikkö Ari Puranen.


Laitteiden uuden layoutin suunnittelu alkaa maltillisesti puhtaalta pöydältä, jotta hyötysuhde voidaan varmistaa ja esimerkiksi ylläpitokustannuksista tulee järkevät. Akun, moottorin ja ohjelmiston valintojen lisäksi koneen kokonaishyötysuhdetta tuetaan panostamalla myös esimerkiksi venttiilien ja liittimien optimointiin. Purasen mukaan sähköistys jää puolitiehen, jos kokonaisuuden komponentteja ei mietitä alusta asti: ”Suunnitteluvaihe ja vuoropuhelu asiakkaan kanssa ovat olennainen osa prosessia, ja jossain tilanteissa täyssähkön sijaan päädytään hybridiin. Kone ei ole tuottava ellei suunnittelun lähtökohtana ole työsykli ja energian käyttö ole optimoitu sen mukaan.”


Toisaalta kokonaissuunnittelussa otetaan Parker Hannifinillä huomioon myös koneen käyttötarkoitus. Sähköistäminen poistaa moottorin äänen, mutta jäljelle voi jäädä hydrauliikan aiheuttama melu – on siis olennaista optimoida hydrauliikka myös tästä näkökulmasta.


”Kokonaisuuden hallinta on olennainen osa suunnittelua ja usein hyvä tulos saavutetaan käyttämällä olemassa olevia, ehkä jopa aiempaa yksinkertaisempia komponentteja”, Vuorinen huomauttaa. Hän tiivistää: ”Sähköistämisessä moni asia voi mennä pieleen, joten kannattaa valita kumppani, joka osaa välttää sudenkuopat ja tuoda sen sijaan mielenrauhan siitä, että projekti saadaan kunnialla maaliin.”


parker.com

bottom of page