top of page

Korjaushankkeet onnistuneesti maaliin Rakennustiedon avulla - Johda laatua ja ympäristösuorituskykyä


Kuva: Purkupiha


Rakennustieto Oy tuo kasvavaan korjausrakentamisen markkinaan systemaattisesti tietoa ja konkreettisia työkaluja, jotka auttavat viemään hankkeet laadukkaasti ja kestävästi maaliin.


Kiinteistö- ja rakentamisalan laadun ja tuottavuuden parantaminen sekä kestävän kasvun tukeminen ovat Rakennustiedon toiminnan keskiössä. Rakennustieto tarjoaa tietoa ja palveluita kiinteistö- ja rakentamisalan eri toimijoille niin talo- kuin infrahankkeisiin.


”Korjausrakentamisen määrän ja tarpeiden kasvaessa Rakennustieto on systemaattisesti kehittänyt korjausrakentamisen tietotuotteita ja työkaluja”, vuoden 2023 alusta Rakennustiedon ratkaisumyyntiä kehittänyt asiakkuuspäällikkö Kimmo Kaukanen kertoo.


RTS-ympäristöluokitus soveltuu sekä uudis- että korjaushankkeiden ympäristösuorituskyvyn ohjaamiseen. Sen käytöllä saavutetaan monia etuja: rakennushankkeen kosteudenhallinta on tehokasta, energiatehokkuus parempi ja hiilijalanjälki pienempi kuin keskimäärin.


Tilaaja, suunnittelija, urakoitsija ja valvoja voivat minimoida riskejä, riitatilanteita ja turhia kustannuksia käyttämällä RT-sopimusasiakirjapohjia sekä liittämällä Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset RYLit osaksi hankkeen teknisiä asiakirjoja.


”Tilaamista ja sopimista palvelevat esimerkiksi Sopimuslomake Netistä löytyvät täytettävät RT-sopimuslomakkeet asiakirjamalleineen ja tehtäväluetteloineen.”


”KorjausRYListä hankkeen osapuolet löytävät ajantasaiset ja alan yhteisesti hyväksymät laatuvaatimukset ja ohjeet kiertotaloutta edistäviin purkutöihin ja esiselvityksiin sekä laatuvaatimukset julkisivukorjausten yleisimmille korjausmenetelmille ja korjaustyön lopputulokselle.”


RT-kortisto tarjoaa kattavasti tietoa hankkeen eri osapuolille, esimerkiksi juuri kokonaan uudistetut haitallisia aineita rakennuksissa käsittelevät tilaajan ja tutkijan RT-ohjekortit.


”Tuotetiedon hallinnan tarpeisiin kehitetty RT-urakoitsijan tuotetieto poistaa työmaalla monta päänsärkyä: työmaan kemikaaliluettelo on aina ajan tasalla, tuotekelpoisuuden todentaminen on helppoa ja asukkaille luovutettavat käyttö- ja huolto-ohjeet syntyvät käden käänteessä. RT-tuotetieto palvelee tänä päivänä käyttäjiään myös hiilijalanjäljen laskennassa ja ympäristöraportoinnissa”, Kimmo Kaukanen tuo esille digitaalisten palveluiden konkreettisia hyötyjä hankkeissa.


Rakli palkitsi Juha Lemströmin tammikuussa 2023 historian ensimmäisellä Rakennuttamisen kehittäjä -tunnuksella.


Pitkän uran Senaatti-kiinteistöissä johtajana tehnyt Juha Lemström pitää suomalaisen rakennusalan yhdessä kehittämää RTS-ympäristöluokitusta erinomaisena työkaluna ympäristön, sisäympäristön ja energiatehokkuuden näkökulmasta kestävään rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon.


”Senaatti-kiinteistöt on jo vuosia käyttänyt sitä kaikissa yli miljoonan euron uudis- ja korjausrakentamisen investoinneissa hankkeiden johtamiseen ja suunnittelun ohjaukseen. RTS-ympäristöluokituksen avulla rakennuttaja voi asettaa eri osa-alueille selkeät tavoitetasot ja varmistua niiden toteutumisesta yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä hankkeen muiden osapuolten kanssa. Käyttämällä RTS-ympäristöluokitusta päästään varmasti keskimääräistä parempaan tasoon energiatehokkuudessa ja kaikilla muillakin keskeisillä kestävän rakentamisen osa-alueilla”, Juha Lemström sanoo.


Ympäristöasioiden roolin korostuessa RTS-ympäristöluokituksen tähtiluokitus ja rakennusten luokitus on alkanut yhä enemmän kiinnostaa Senaatin asiakkaita – ja heidän asiakkaitaan.


”Esimerkiksi poliisilaitos on kertonut arvostavansa rakennusten ympäristöluokitusta. He näkevät ulkopuolisen laadunvarmistuksen ja pisteytyksen laadun takeena niille toimenpiteille, joita olemme tehneet ympäristöasioiden eteen kiinteistöissämme. Nykyisin rakennusten päästöt kiinnostavat kaikkia rakennusten käyttäjiä ja niiden tiloissa vierailevia”, Juha Lemström sanoo.


www.rakennustieto.fibottom of page