top of page

KULJETUSKALUSTON VAIHTOEHTOISET KÄYTTÖVOIMAT NOUSEVAT VAHVASTI


Maailman johtaviin kuorma- ja linja-autojen sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden valmistajiin kuuluvalla Scanialla on aitiopaikka kuljetuskalustojen käyttövoimien osalta tapahtuvaan muutokseen. Hiilineutraaliusvaatimusten lisääntyessä nopeasti eri energianlähteisiin liittyvä kehityskin kiihtyy.


Scania Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkaran mukaan vaihtoehtoisten käyttövoiminen osuus on jo lisääntynyt ja tulevaisuutta kohti mentäessä se kasvaa yhä nopeammin.


- Muutama vuosi sitten ennustettiin, että esimerkiksi kaasuajoneuvojen osuus nousisi lähivuosina jopa kymmeneen prosenttiin myynnistä. Olemme nyt jo hyvin lähellä ja myynti on päivittäistä rutiinia, hän kertoo.


Jukkara uskoo, että kaasun lisäksi tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan useaa eri käyttövoimaa, sähköä, mahdollisesti myös vetyä ja etanolia. Dieselajoneuvoistakaan ei olla luopumassa vielä pitkään aikaan. Ensimmäisenä lähitulevaisuuden muutoksena Jukkara näkee liikenteen sähköistymisen.


- Kiinnostus sähköön on suurta ja akkuteknologian kehitys kiihkeää. Meillä Suomessa on erityisen tärkeää, että akkuteknologia mahdollistaa jatkossa korkeisiin kokonaismassoihin pääsemisen. Akkujen kapasiteetti on jo nyt noussut uskomattoman nopeasti, kaksi vuotta sitten en olisi uskonut, että meillä on tänä päivänä edes prototyyppikäytössä massaltaan yli 70 tn ajoneuvo.


Yhteistyö akkuvalmistajien kanssa onkin tällä hetkellä ajoneuvovalmistajille ydinasemassa, myös Scanialla, jonka kumppanina toimii Ruotsissa toimiva Northvolt.


Ympäristön kannalta tuotantotapojen huomiointi avainasemassa

Vaihtoehtoisten käyttövoimien hiilineutraalius riippuu suoraan niiden tuotantotavoista. Kaasuautoissa ympäristöarvojen toteutumisen takaa biokaasun käyttäminen maakaasun sijaan.


- Mädätysprosessilla talteen otetun biokaasun avulla voidaan päästä jopa 90 prosentin hiilidioksidipäästövähennyksiin, Jukkara mainitsee.


Sähköautojen osalta sähkön tuotantotavat ratkaisevat lopputuleman päästöjen osalta. Jukkara haluaa nostaa esille myös sen, että ympäristön kannalta haastavaksi esitetyn akkujen valmistamisen osalta on hyvä huomioida useampia asioita.


- Tuotanto on viime aikoina kehittynyt ja materiaalien kierrätys korkealla tasolla. Toisaalta vastavuoroisesti öljyn tuotanto on riskialtista ja esimerkiksi öljyonnettomuudet katastrofaalisia.


Tulevaisuudessa vaihtoehtoisten käyttövoimien valitsemiseen saattaa ohjata ympäristösyiden ohella taloudelliset motiivit. Tähän vaikuttavat kuitenkin tällä vaikeasti arvioitava kehitys esimerkiksi akkuteknologian, polttoaineiden ja sähkön hinnan osalta.


Toistaiseksi nähtäväksi jää myös se, mitä sähköautojen jälkeen on odotettavissa. Esimerkiksi täyssähköiset vetyajoneuvot ovat yksi mahdollisuus, kuten myös etanoliajoneuvot.


- Autoteollisuus harkitsee nyt kaikkia vaihtoehtoja, Jukkara kiteyttää.


https://www.scania.com/

bottom of page