top of page

LeaDolla opettajasta tulee valmentaja


LeaDo-oppimiskeskuksen avulla luokanopettaja Sari Paananen pystyy eriyttämään opetusta uudella tavalla. Opetusmenetelmän sovelluksella eritasoisten tehtävien tekeminen oppimisen tueksi on helppoa.


Sieviläisessä Lauri Haikolan koulussa LeaDo-opetusmenetelmä otettiin käyttöön viime syksynä. Kakkosluokkien opettajat Sari Paananen ja Sanna Perälä aloittivat LeaDon hyödyntämisen satuteemalla.


”Teimme sen taskuihin erilaisista saduista tehtäväkortit, joissa oppilas tuotti tekstiä, väritti tai kuvitti satuja. Välillä korteissa vedettiin vaikka leukoja”, Paananen kuvailee.


Hän sanoo menetelmän vapauttavan opettajan aikaa apua tarvitsevien oppilaiden tukemiseen. He, jotka kykenevät etenemään itsenäisesti, saavat sen tehdä.


”Heille se antaa haastetta, ja minulle jää enemmän aikaa oppilaantuntemuksen kehittämiseen.”


LeaDon kehittäjä Lea Tornberg kuvailee, että Sarista on tullut nyt oppimisen valmentaja.


"LeaDo tuo opetuksen suunnitteluun lean-ajattelun.”


”Opetusmenetelmän keskiössä ei ole enää opettaja, vaan hänen tehtäväkorteissa avaamansa suunnitelmat ja oppimisprosessit.


Apuna oppimiskorttisovellus


LeaDon oppimiskorttisovelluksen avulla tehtävien tekeminen on nopeaa. Se ohjaa hyödyntämään perinteiset kustantamomateriaalit, mutta myös uudet sovellukset ja netin maksuttomat materiaalit.


”Kaiken kokoamisessa pedagogisesti laadukkaaksi prosessiksi tarvitaan opettajan osaamista liimaksi eri komponenttien välille. Sovelluksella on helppo rakentaa oppimispolkuja”, Tornberg kertoo.


”Alusta on luotu kaikelle organisoinnille. Siellä on mallinnettu, miten opetusta tehostetaan. LeaDo tuo opetuksen suunnitteluun lean-ajattelun.”


Numeroidut taskustot ovat eri väriset ja antavat opettajalle mahdollisuuden kätevästi eriyttää oppilaiden opetusta.


”Niitä pystyy koostamaan vaikka millä tavalla: keltaiselle esimerkiksi menevät ne, joilla on eniten hankaluuksia ja siniselle ne jotka kaipaa jo isompaa haastetta”, Paananen kuvailee.


Leado innosti häntä suunnittelemaan ja prosessoimaan opetusta uudella tavalla.


”Siitä saa virtaa. Henkinen hyvinvointi on se, joka auttaa jaksamaan.”


https://www.leado.fi/fi/

bottom of page