top of page

Leca on matkalla kohti kestävää tulevaisuuttaLeca®-kevytsora valmistetaan kotimaisesta savesta, jota esikäsitellään ja poltetaan korkeassa lämpötilassa. 1 m³:sta tuoretta savea saadaan 5 m³ kestävää ja huokoista Leca-soraa.


Leca-soraa voidaan käyttää lähes kaikkialla: maarakentamisen kevyenä täyttömateriaalina, katoilla eristeenä tai vaikkapa kevytsorabetonin runkoaineena. Leca-sorasta valmistetaan myös kestäviä kevytsoraharkkoja.


Lecan yli 70-vuotinen historia on kasvanut ympäristöystävällisen ja kestävän materiaalin, kevytsoran, kannattamana. Raaka-ainesaatavuudesta ei ole huolta, sillä luonnosta saatavaa savea riittää Suomessa vuosituhansiksi.


Savesta valmistettava kevytsora on luonnollinen ja kestävä tuote. Se kestää kemikaaleja, vaihtelevia lämpötiloja ja kovaa kulutusta.


Kevytsora on myös helposti kierrätettävissä ja uudelleenkäytettävissä oltuaan jopa kymmeniä vuosia rakenteissa.


Leca®-soran voi helposti kaivaa ylös tai imuroida kattotyömaalta uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Kierrätettyä soraa voidaan käyttää esimerkiksi teiden korjauksissa, maarakentamisen täytöissä tai viherrakentamisessa.


KONKREETTISTA VASTUULLISUUTTA BIOPOLTTOAINEISTA, VIHREÄSTÄ SÄHKÖSTÄ SEKÄ LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TUKEMISESTA


Aiomme olla hiilineutraali viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Jotta pääsemme tavoitteeseemme, seuraamme kunnianhimoista CO2-päästövähennysuunnitelmaamme.


Korvasimme kivihiilen puupellettipölyllä marraskuussa 2022, kun otimme käyttöön puupellettien jauhatus- ja syöttölaitoksen Kuusankosken kevytsoratehtaallamme. Tällä toimenpiteellä pienensimme Leca-soran CO2 päästöjä jo n. 50 %.


Tähänkin asti noin puolet käyttämästämme energiasta on tullut bio- ja kierrätyspolttoaineista. Viime vuoden investoinnin ja puupellettien käyttöönoton jälkeen fossiilisten polttoaineiden rooli tehtaan energiantuotannossa jäi jo hyvin pieneksi. Tulevien vuosien aikana tarkoituksemme on luopua lopuistakin fossiilisista poltto- ja raaka-aineista Leca-soran tuotannossa.


Viime vuonna Leca otti Kuusakosken kevysoratehtaalleen käyttöön kotimaisella pelletillä toimivan energialaitoksen.


Pohjoismaissa toimivat Saint-Gobain -konsernin yksiköt siirtyivät lisäksi vuonna 2018 käyttämään vihreää sähköä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjämme Pohjoismaissa arviolta 40 000 tonnilla vuosittain.


Kestävän energiankäytön lisäksi tuemme luonnon monimuotoisuutta maisemoimalla savenottoaltaat virkistysalueiksi savenkaivun lopettamisen jälkeen. Luonto on ottanut omakseen entiset savenottoalueet Kuusankoskella ja lammen rannoilla viihtyy lukuisia eläinlajeja. Alueesta kaavaillaan virkistysaluetta paikallisille asukkaille.


Lue lisää: Leca.fi
bottom of page