top of page

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA JETLOGISTICS USKOO DYNAAMISEEN JA IHMISLÄHEISEEN ASIAKASPALVELUUN


JetLogistics tarjoaa monipuolisia logistiikka-alan palveluja kaikilla kuljetusmuodoilla. Yrityksen menestys perustuu erityisesti ketterään, muuntautuvaan ja asiakkaiden tarpeita kuuntelevaan tapaan toimia.


JetLogisticsin tarjooma logistiikassa on laaja. Kuljetusmuodoista tarjolla on kaikkia, keskiössä ovat erityisesti lentopuolen kuljetukset. Yrityksen yksikön johtaja Niklas Busk näkee, että logistiikkapalvelujen tarjoamisessa tärkeää on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen.


- Meillä hyvin harva palvelu ostetaan suoraan hyllyltä. Lähdemme sen sijaan siitä, mitä asiakas kaipaa ja minkälaisia haasteita heillä on.


Toinen merkittävä kilpailuetu yritykselle on ketteryys isoihin toimijoihin verrattuna. Kuljetuksissa ei olla kiinni esimerkiksi tietyissä runkolinjoissa, joten palvelut voidaan rakentaa dynaamisesti sopimaan kullekin asiakkaalle.


- Saammekin asiakkailta kiitosta erityisesti niissä tilanteissa, joissa pitää ratkoa yllättävä haaste tai kuljetustarpeeseen on herätty asiakkaan puolelta viime hetkellä, Busk mainitsee.


Haastavien alojen kumppanina

JetLogisticsin kolmea merkittävintä asiakasryhmää, puolustusteollisuutta, tuottavaa teollisuutta ja elintarviketeollisuutta yhdistää tarve erikoisosaamiselle ja tarkkuudelle.


- Puolustusteollisuuden osalta tarvitaan tietynlaista osaamista esimerkiksi lupaprosesseista, tästä meillä on pitkää kokemusta. Elintarviketeollisuudessakin valikoidumme kumppaniksi usein, kun tarvitaan tarkkuutta, kuten oikeiden lämpötilojen takaamista, Busk kuvailee.


Tuottavan teollisuuden puolella JetLogistics hoitaa esimerkiksi suurikokoisten laitteiden kuljetuksia. Lisäksi osa asiakkaista teollisuudessa ulkoistaa logistiikkansa yritykselle kokonaisuudessaan. Tällöin JetLogistics tarjoaa nimetyn henkilön vastaamaan tavaravirtojen kulusta.


Asiakaspalvelussa vaaditaan oikeita ihmisiä

Busk näkee, että suurten toimijoiden dominoimalla alalla henkilökohtaisen palvelun merkitys korostuu. JetLogisticsissa halutaankin olla lähellä asiakasta ja tarjota helppoa yhteydenpitoa ja näkyvyyttä kuljetuksen etenemiseen.

- Voimme tarjota asiakkaille esimerkiksi puolustusteollisuuden puolella parempaa kontrollin tunnetta. Toimitusketjuun ei synny mustia aukkoja, joissa asiakas ei tiedä, missä tavara liikkuu, hän mainitsee.


Busk uskoo, että vaikka digitalisaatio etenee, yritysten välisessä toiminnassa ihmiskontaktien tärkeys ainoastaan lisääntyy. Tämän takia myös osaavien työntekijöiden rooli on kriittinen.


- Henkilökuntamme on tässä avainasemassa ja tärkein voimavaramme, Busk summaa.


https://www.jetlogistics.fi/


bottom of page