top of page

Matka kohti ympäristöystävällistä pintakäsittelyäMirkan SHAPE-hankkeen tavoitteena on edistää valmistavan teollisuuden vihreää siirtymää. Hankkeen ympärille kootun ekosysteemin yritykset työskentelevät yhdessä saman tavoitteen eteen.


Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat aina ohjanneet pintakäsittelyn hiomaratkaisuihin ja tarkkuushiontaan erikoistuneen Mirkan toimintaa. Mirkan panostus kestävään kehitykseen jatkuu entistä vahvempana SHAPE-hankkeen myötä, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan.


Mirkan kehitysjohtaja Mats Sundellin mukaan pintakäsittelyprosesseilla on yllättävän suuri vaikutus valmistavan teollisuuden päästöjen määrään. Tuotantoon liittyvien päästöjen lisäksi pintakäsittelyllä on kauaskantoisempia vaikutuksia: heikkolaatuinen pintakäsittely voi aiheuttaa sekä turhia päästöjä että tuotteiden ennenaikaista rikkoutumista. Mirkan tavoitteena on tehdä pintakäsittelyteollisuuden ympäristövaikutuksista jopa nettohiilinegatiivisia, säästäen samalla asiakasyritysten resursseja.


“Valmistavan teollisuuden osalta olisi paljon tehtävissä, ja juuri siihen kiteytyy Mirkan missio tarjota asiakkailleen laadukkaita ja ympäristöystävällisiä pintakäsittelyratkaisuja. Suunnittelemme näitä ratkaisuja räätälöidysti myös suoraan asiakkaiden tarpeisiin”, Sundell sanoo.


SHAPE muokkaa tulevaisuuden teollisuutta


Mirka voitti äskettäin Business Finlandin haastekilpailussa SHAPE-hankkeelleen 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen ja on nyt veturiyrityksenä rakentamassa tähän liittyvää uutta monialaista yhteistyöverkostoa. Tavoitteena on rakentaa Suomeen yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen ekosysteemi, joka tähtää varsinkin rakentavan ja valmistavan teollisuuden päästövähennyksiin pidentämällä tuotteiden elinkaarta pintakäsittelyratkaisujen avulla.


“SHAPE projektin ja sen ympärille luotavan ekosysteemin puitteissa ollaan panostamassa yli 200 miljoonaa euroa, ja sen tuomat innovaatiot voivat tulevaisuudessa luoda suomalaiselle teollisuudelle merkittävää kilpailuetua Euroopan markkinoilla. Kutsumme ilomielin visiomme jakavia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita mukaan SHAPE-hankkeeseen”, SHAPE-projektia johtava Charlotta Risku sanoo.


SHAPE-hankkeen keskeisiä teemoja ovat:

  • Vastuulliset materiaaliratkaisut valmistuksessa

  • Korjaus-, kunnostus- ja jälleenvalmistusratkaisut

  • Kiertotalouden vauhdittaminen

  • Älykkäät arvoketjut digiratkaisuilla: mittaus- ja analytiikkaratkaisujen kehittäminen tuotteen elinkaaren hallintaan

Tutustu hankkeeseen osoitteessa

www.shape-ecosystem.com


mirka.fi


bottom of page