top of page

Mielen hyvinvointi on organisaation menestystekijä


“Mielen työkyvystä huolehtiminen on strateginen kilpailutekijä, josta yksittäinen yrityskin voi saada kilpailuetua”, sanoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Liisa Puskala.

Bisnesorientoitunut psykologi ja Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Liisa Puskala kertoo, miksi mielenterveydestä huolehtiminen auttaa työpaikkaa menestymään.


Jos numerot puhuisivat, mitä ne sanoisivat? OECD:n raportin numerot sanovat, että mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin 11 miljardia euroa. Summa koostuu työmarkkinoiden ja terveyspalveluiden kustannuksista sekä sosiaaliturvasta. Työterveyslaitoksen luvut sanovat, että Suomessa menetetään vuositasolla 17 miljoonaa työpäivää mielenterveyssyistä.


Yksittäisellä työpaikalla mielen hyvinvoinnin ongelmat aiheuttavat usein negatiivisen ketjureaktion.


”Jokainen esihenkilötehtävissä ollut tietää kokemuksesta, kuinka aikaa vievää ja työlästä on sammutella tulipaloja eli hoitaa kuormittuneita työntekijöitä ja rekrytoida korvaavia resursseja”, sanoo Työterveyslaitoksen psykologi ja erityisasiantuntija Liisa Puskala.


Hänen mukaansa mielen hyvinvoinnin tulisi olla työpaikoilla keskeinen osa strategiaa, ei päälle liimattu kampanja.


”Jos olemme väsyneitä ja stressaantuneita, emme pysty sitoutumaan strategiaan, vaikka se olisi kuinka hyvä ja hieno paperilla.”


"Siirtyminen reaktiivisesta moodista proaktiiviseen moodiin on menestystekijä."


Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on hyvää bisnestä

Mielen työkykyä tulisi johtaa työpaikalla yhtä systemaattisesti kuin muitakin strategisia osa-alueita. Mielenterveysongelmat työpaikoilla syntyvät useimmiten liiallisesta kuormittumisesta tai huonosta työn imusta eli työn kokemisesta merkityksettömäksi. Kuormitusta voidaan purkaa ihan tavallisilla asioilla: mahdollistetaan taukojen pitäminen ja edesautetaan keskittymistä.


”Johdon tulisi ymmärtää, että siirtyminen reaktiivisesta moodista proaktiiviseen moodiin on menestystekijä. Ennakoiva mielen työkyvystä huolehtiminen tulee edullisemmaksi kuin hoito.”


Puskalan mukaan johtoryhmätasolla olisi hyvä miettiä, miten organisaatio tukee mielenterveyttä. Tukevatko rakenteet, kokoontumiset, roolitus ja rutiinit mielen hyvinvointia työpaikalla?


”Organisaatiossa, joka panostaa mielen työkykyyn, ei ainoastaan kysytä mitä kuuluu – vaikka sekin on tärkeää – vaan rakennetaan erilaisia toimintapolkuja, joilla asioihin voidaan puuttua. Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole vaikeaa, täytyy vain viitsiä ja ottaa asia tosissaan.”


Työelämän mielenterveysohjelman työkalut ja vinkit

  1. Selvitä oman työhyvinvointisi tilanne Miten voit? -testillä.

  2. Tunnista kuormittavat käytännöt organisaation Palautumislaskurilla.

  3. Poimi muiden työpaikkojen hyvät esimerkit ja tutustu toimintamalliin.

bottom of page