top of page

Näin Auris Energia auttaa Valiota vähentämään energiakustannuksia


Auris Energian energiapalveluliiketoiminnan toimitusjohtaja Perttu Lahtinen.

Ukrainan sodan myötä energian hintataso on noussut Euroopassa merkittävästi. Teollisuuden liiketoiminnan turvaamiseksi energiakustannukset tulee kuitenkin samaan aikaan minimoida mahdollisimman tehokkaasti. Meijeri- ja ruokayhtiö Valio on ratkaissut näitä energiamarkkinalla vallitsevan tilanteen tuomia kustannus- ja tehokkuushaasteita yhdessä Auris Energian kanssa.


Auris Energia toimittaa Valiolle energiaa palveluna, vastaten Valion Vantaan tehtaan höyryntuotannon optimoinnista energian hinnan perusteella. Valion ulkoistaessa energian toimituksen ja optimoinnin Auris Energialle, yritys voi itse keskittyä ydinliiketoimintaansa tietäen, että tehtaan energiankäyttöä optimoidaan parhaalla mahdollisella tavalla.


”Asiakkaamme kantavat nyt huolta energian riittävyydestä ja sen hinnasta. Jatkuvien hintamuutosten paineessa pyrimme luomaan asiakkaille joustavuutta ja vähentämään yllättäviä kustannuksia”, kertoo Auris Energian energiapalveluliiketoiminnan toimitusjohtaja Perttu Lahtinen.


Auris Energia yhdistelee tarjoamassaan useampaa eri energian tuotantomuotoa kunkin asiakkaan tavoitteiden pohjalta. Tällä tavalla esimerkiksi vallitsevassa tilanteessa voidaan taklata sähkömarkkinan erityispiirrettä, eli sitä, että sähkön hinta määräytyy tunneittain kalleimman tuotantomuodon mukaan ja vuorokauden sisäiset hintavaihtelut voivat olla merkittäviä. Tämä vaihtelu on tullut kuluneen vuoden aikana tutuksi. Valion tehtaalle luotu palvelu on esimerkki onnistuneesta toteutuksesta, jossa tarvittava höyry tuotetaan aina sillä energialähteellä, joka kunakin hetkenä on asiakkaalle edullisinta.


”Asiakkaat ostavat sähköä tuntiperiaatteella ja on luontevaa pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman edullisia hintoja. Samalla pelkona on kuitenkin se, että kalliit tunnit ovat todella kalliita. Valiolla yhdistyvät nyt kaksi tuotantomuotoa, kaasu ja sähkö, mikä mahdollistaa halvimman tuotantovaihtoehdon valitsemisen. Me hoidamme optimoinnin täysin, jolloin Valio voi keskittyä tuotantoonsa ja säästöistä hyötymiseen”, Lahtinen kuvailee.


HYÖTYJÄ SEKÄ ASIAKKAALLE ETTÄ KOKO MARKKINALLE

Asiakkaille hintojen mukaan optimointi minimoi energiasta syntyvät kustannukset sekä tuo ennustettavuutta ja vähentää ennakoimattomia riskejä, kun energiakustannuksissa ei olla yhden tuotantomuodon hintavaihtelujen armoilla.


”Viime elokuussa saavutimme optimoinilla Valiolle 35 % säästön muuttuvissa energiakustannuksissa verrattuna tilanteeseen, että tuotanto olisi ollut pelkästään tuntihinnoitetulla sähköllä. Kaasun verrattuna optimoiniin tuoma säästö olisi ollut 30 %”, Lahtinen kertoo. Samalla optimoinnista hyötyy koko sähkömarkkina, kun kulutusta siirtyy hintapiikkien aikana muihin energiantuotantomuotoihin.


Auris Energialla uskotaankin, että sähköön siirtyminen useiden energiantuotantomuotojen yhdistäminen ovat kasvavia ilmiöitä, joiden avulla asiakkaat saavat toimintaansa toivottua joustavuutta.


”Näemme, että sähköön siirtyminen on myös pidemmällä aikavälillä toimiva ratkaisu niin teollisuudessa kuin kiinteistölämmityksessä. Kun joustoa tuovan polttoaineen osalta käytetään vielä täysin päästötöntä biokaasua, on ratkaisu kaikin puolin kestävä”, Lahtinen summaa.Auris Energia on suomalainen energiayhtiö, joka tarjoaa polttoainetta ja energiaa palveluna teollisuudelle, kiinteistöille, rakentamiseen ja kotitalouksille. Yritys auttaa asiakkaitaan parantamaan energiatehokkuutta puhtaimmilla ja tehokkaimmilla ratkaisuilla, joustavalla ja luotettavalla energialla sekä jatkuvalla energiankäytön optimoinnilla.

bottom of page