top of page

Nettonollatavoitteet ohjaavat nyt yritysten ilmastotyötä

– yritykselle paras tapa kehittää strategiaansa on kokeneen asiantuntijan kanssa

Nordic Offset on suomalainen ilmastovastuuseen keskittyvä asiantuntijayritys, jolla on yli 15 vuoden kokemus haastavasta ja jatkuvasti muuttuvasta globaalista alasta. Hiilineutraaliuden tai nettonollan saavuttaminen viimeisimpien ohjeistusten mukaisesti vaatiikin usein ulkopuolista osaamista.


Nordic Offset tarjoaa ilmastovastuuseen liittyviä palveluja, kuten hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskentaa ja päästövähennystoimenpiteiden suunnittelua. Asiakkaille tarjotaan apua siihen, miten saavutetaan hiilineutraalius tai nettonolla, ja miten tavoitteista viestitään oikein. Ohjaavana tekijänä ovat tällä hetkellä ns. science-based targets, eli päästövähennystavoitteet, jotka asetetaan Pariisin ilmastokokouksen mukaisesti.


”Asiantuntijan kanssa selviää nopeasti, mikä on relevanttia, mitä kannattaa tarkentaa ja kehittää. Suomalaisissa yrityksissä on ilahduttavaa, että vastuullisuudesta ei pelkästään puhuta, vaan päästöjen vähentämisessä halutaan edetä konkreettisiin toimenpiteisiin”, kertoo laskennan johtava asiantuntija Anna-Katri Räihä.


Hiilijalanjäljen laskemiseen motivoivat usein yrityksen oma ymmärrys ilmastovastuun tärkeydestä, mutta myös toimintakentän muutokset, kuten kiristyvä lainsäädäntö ja asiakkaiden vaatimukset.


Usein hiilijalanjälkianalyysi tuottaa myös laajempaa hyötyä, esimerkiksi energiankulutukseen tai jätteiden kierrätykseen ja logistiikkaan saadaan luotua tehokkuutta ja kustannussäästöjä.


Edelläkävijänä vähähiilisyyden, hiilineutraaliuden ja nettonollan toteutuksessa

Ilmastovastuun osalta pyrkimyksenä on yhdenmukaisemmat käytännöt. Esimerkiksi väittämien hiilineutraali ja nettonolla käyttämiseen on tulossa uusia ohjeistuksia. Nordic Offsetille on tärkeää olla kärjessä seuraamassa näitä muutoksia.


”Käytäntöjä pyritään harmonisoimaan globaalisti ja ohjeistuksia on tulossa esimerkiksi siihen, miten paljon yrityksiltä vaaditaan omia päästövähennystoimenpiteitä ja minkälaisia oman arvoketjun ulkopuolisia päästövähennystoimenpiteitä voidaan käyttää”, kertoo yksi yrityksen perustajista Maija Saijonmaa.


Asiakkaat arvostavat, että Nordic Offsetin kautta saadaan täsmällistä ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Rakennusalalle digitaalisia palveluja tarjoava Infrakit Oy on saanut Nordic Offsetin palvelulla konkreettista hyötyä.


”Saimme kiinnostavaa tietoa siitä, kuinka paljon rakennusalan asiakkaamme voivat välttää päästöjä digipalvelumme avulla. Se auttoi meitä hahmottamaan omaa rooliamme rakennusalan päästövähennystalkoissa sekä vastaamaan rahoittajien kysymyksiin potentiaalista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä”, kertoo toimitusjohtaja Teemu Kivimäki.


Nordic Offset on auttanut ilmastovastuun osalta useita suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita. Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Tampereen kaupunki, Elisa, PAM, Slush, L&T ja Pankaboard.


https://nordicoffset.fi/

bottom of page