top of page

On resursseja, on viisautta, on etumatkaa


Forssan seudun strategia on pohjautunut jo vuosikymmeniä järkivihreään resurssiviisauteen. Se tarkoittaa olemassa olevaa infraa, toimivia ekosysteemejä, osaamista, uusiutuvaa energiaa ja jokapäiväisiä järkeviä tekoja.


Sana järkivihreä kirjoitettiin ensimmäisen kerran Forssan seudun tulevaisuuden visioihin jo reilut toistakymmentä vuotta sitten. Sittemmin visiosta on tullut totta, resursseja jaetaan viisaasti ja yhdessä.


”Meillä on ainutlaatuisia ekosysteemejä, joissa materiaalit ja energiat virtaavat toimijalta toiselle. Ne ovat niin monipuolisia ja moniulotteisia, että niiden piirtäminen yhteen kuvaan tai selittäminen muutamalla lauseella on mahdotonta”, Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki kertoo.


Forssan seutu on selvällä etumatkalla niin resurssiviisaudessa kuin vihreässä siirtymässäkin.


”Envitech-alue on Suomen suurimpia ympäristöliiketoiminnan keskittymiä. Materiaalien kierrätys, jalostus ja uudelleen hyödyntäminen ovat monella osa-alueella maailman huippua. Tämän lisäksi alueella tehdään uusiutuvaa energiaa, jota taas hyödynnetään monissa teollisissa toiminnoissa.”


Biokaasun osalta Forssassa on juuri valmistunut selvitys kaasuinfran laajentamisesta ja yhä useamman teollisen toimijan ottamisesta mukaan verkkoon.


Viisautta on läheisyyden ekonomia

Resurssiviisauteen kuuluu olennaisesti, että liikkumiseen ja kuljettamiseen ei käytetä liikaa energiaa ja aikaa. Tehokkaasti rakennettu infra tukee resurssien viisasta käyttöä.


”Myös Forssan seudun sijainti on kieltämättä enemmän kuin järkevä. Me tavoitamme tunnissa suuren osan Suomen väestöä ja suurimmat Etelä-Suomen kaupungit.”


Osa toimivaa ekosysteemiä on työvoiman saatavuus ja osaaminen. Forssan seudulla on yli 150 vuoden teollisen tekemisen kulttuuri, mikä näkyy myös motivaatiossa.


”Täällä on myös lähikoulutusta ja huippua sellaista. Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan kampuksella koulutetaan kestävän kehityksen asiantuntijoita ja Suomen ainoita bioinsinöörejä.”


”On myös mainittava, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on auditoitu ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa kestävän tulevaisuuden sertifikaatilla. Resurssiviisaus ja järkivihreä ajattelutapa kulkee meillä halki ja poikki kaikessa tekemisessä.”


www.fyk.fi

bottom of page