top of page

ONKO TEHTAAN VESIHUOLTO VARMISTETTU?


Aquapriorin patentoitu kuntotutkimusmenetelmä antaa mitattavaa tietoa teollisuuden vesihuoltojärjestelmistä. Tutkimuksen perusteella voidaan ennakoida ongelmia ja estää käyttökatkoksia.


Aquapriori Oy on vesihuoltoverkoston kuntotutkimuksiin erikoistunut kotimainen yritys. Se tutkii vesijohtoverkostoja patentoidulla menetelmällä, joka perustuu veden virtaaman, paineen ja tiettyjen laatuarvojen analysointiin. Tutkimukset kohdistuvat teräs- ja valurautaputkistoihin.


- Mittaamme teollisuuden vesijohtoverkoston ennakoivasti ennen kuin esimerkiksi prosessivesilinja räjähtää rikki korroosion heikentämänä, kertoo Aquapriorin perustaja ja toimitusjohtaja Harri Rautio.


Putkiston kuntoon vaikuttaa materiaalin laatu, asennustapa ja maaperän savipitoisuus. Rautio on ollut mukana tekemässä tutkimuksia jo kymmenen vuotta ja toteaakin, että verkostossa voi tulla vastaan 100 vuotta vanhoja putkia, jotka ovat suhteellisen hyväkuntoisia ja toisaalta taas 1970-luvulla asennettuja, vielä teknisen ikänsä puolesta käytettäviä, mutta todellisuudessa pilalle ruostuneita putkia.


KYMMENEN VUODEN KOKEMUKSELLA VOIN SANOA, ETTÄ PUTKISTON TEKNINEN IKÄ EI OIKEASTI KERRO SEN KUNNOSTA. HARRI RAUTIO


- Mittaukset suoritetaan esimerkiksi vesijohtoverkoston palopostiin kiinnitettävän mittalaitteen avulla, eivätkä ne aiheuta vesikatkoksia eivätkä hygieniariskiä. Mittaustulokset annamme helposti tulkittavassa kuntoindeksinä, vähän kuin laajennettuna kouluarvosanana, Rautio kertoo.


Teollisuuden vesihuolto jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen: teollisuustai prosessiveden jakeluverkostoon, sammutusvesijärjestelmään ja viemäreihin. Kaikkien näiden kunto on tutkittavissa, ja tiedon avulla on helppo kohdentaa saneeraustoimenpiteet oikea-aikaisesti verkostojen heikkokuntoisimpiin osiin.


- Aquapriorin mittausmenetelmään ja koneälyyn perustuva kuntotutkimus on erittäin vaivatonta asiakkaalle.


Tutustu palveluun: www.aquapriori.fi

bottom of page