top of page

Pemamekilla nähdään, että hitsausautomaatio ratkaisee teknologiateollisuuden tekijäpulaa


Automatisoitujen hitsaus- ja tuotantoratkaisujen valmistaja Pemamek tukee asiakkaitaan tilanteessa, jossa työskentelyn tavat muuttuvat nopeasti. Automaation ja robotiikan lisääntyessä myös vaatimukset työntekijöiden ammattitaidolle muuttuvat.


Pemamekin myyntipäällikkö Samuel Karjalainen kuvailee, että keskeinen kotimaan markkinaan vaikuttava haaste on se, että asiakkaiden tilauskirjat ovat täynnä, mutta tekijöiden löytäminen yhä vaikeampaa.


"Tämän taklaamiseksi pyrimme madaltamaan kynnystä siirtää tuotantoa hitsausautomaatioon. Aiemmin tätä ei nähty järkeväksi piensarjatuotannossa, mutta etäohjelmoinnin kehittymisen myötä siitä on tullut vaihtoehto."


Pemamekin rooli kokonaisvaltaisena ja kokeneena hitsausautomaatiotalona antaa yritykselle edellytykset tukea asiakkaita muutoksissa.


"Asiakas saa meiltä kaiken yhden luukun periaatteella, heidän ei tarvitse operoida usean toimittajan välissä."


Pemamekin toiminnassa korostuukin asiakaskohtainen räätälöinti. Asiakkaiden toiveet ohjaavat myös yrityksen innovointityötä. Uusin innovaatioista on esimerkiksi kompakti robottiasema, jonka avulla hitsausautomaatioon voidaan siirtyä pienessäkin konepajassa.


VAATIMUKSET OSAAJIEN SUHTEEN KEHITTYVÄT


Automaation lisääntyminen vaikuttaa myös työntekijöiden ammattitaitoon liittyviin vaatimuksiin. Pemamekilla nähdään, että muutos voi lisätä alan houkuttelevuutta ja pitovoimaa.


"Monessa talossa esimerkiksi pitkän linjan levyseppähitsaaja voikin siirtyä uuteen työtehtävään vaikkapa ohjelmoimaan robottia. Tämä voi olla tekijä, jolla vältetään ennenaikaista eläköitymistä", Karjalainen mainitsee.


Myös uusien tulijoiden saaminen alalle on kriittistä. Pemamekin HR-päällikkö Niina Nurmen mukaan yritys tukee tätä esimerkiksi oppilaitosyhteistyöllä, jo alakouluista saakka.


"Yrityksillä on tärkeä rooli tuoda esille alan työtehtäviä ja -ympäristöä, jotta teknologiateollisuudesta saadaan houkuttelevampi valinta, erityisesti nuorille", hän toteaa.


TIIMITYÖ JA ONGELMANRATKAISUKYKY KOROSTUVAT


Pemamekilla halutaan huolehtia myös oman yrityksen vetovoimasta. Rekrytoinneissa onnistumisen ydinasiana Nurmi pitää nykyisten työntekijöiden viihtyvyyttä.


"Puskaradio toimii tehokkaasti. Henkilöstötutkimuksissa saamme eniten kiitosta hyvästä tiimihengestä ja auttamisen kulttuurista. Moni sanoo myös, että oman kädenjäljen näkeminen tuo merkityksellisyyttä."


Myös perheyrityksen uniikki henki vaikuttaa työyhteisöön. Avoimuus, ketteryys ja uuden kokeilu korostuvat.


"Emme vain sopeudu muutokseen vaan otamme isoja harppauksia etukäteen. Samaa ajattelua tuemme työntekijöiden osalta. Sen takia pyrimme tarjoamaan talon sisäisiä urapolkuja mielenkiinnon kohteiden kehittyessä."


Työn sisällössä korostuvat ongelmanratkaisu ja innovointi. Työpäivät eivät ole samanlaisia ja kiinnostava, kansainvälinen ja korkeaa teknologiaa hyödyntävä työympäristö lisää vaihtelevuutta entisestään.


"Uusilta työntekijöiltä toivommekin halua oppia uutta", Nurmi summaa.


  • Pemamek Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys, joka suunnittelee sekä valmistaa hitsaus- ja tuotantoautomaatiota raskaalle metalliteollisuudelle.

  • Pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Loimaalla, suunnittelutoimistot Tampereella ja Turussa. Toimipisteet myös Yhdysvalloissa, Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Puolassa ja Brasiliassa.

  • Yritys on kasvanut vientiyrityksestä merkittäväksi globaaliksi teknologiayritykseksi, joka työllistää 300 teknologiateollisuuden ammattilaista.

  • Kysynnän kasvun myötä yritys on investoinut vastavalmistuneeseen 7000m2 tehdaslaajennukseen.

https://pemamek.com/

bottom of page