top of page

Rakennusmittauksen uusi aika – Trimble Ri


BuildingPoint Finlandin myyntipäällikkö Tuomas Anttila.


Perinteiset takymetrit ovat muuttaneet rakentamisen mittausta merkittävästi tuomalla tarkkuutta ja automaatiota virheherkkään, hitaaseen ja työvoimaa vaativaan mittaukseen. Seuraavan sukupolven robottitakymetri tuo mittauksen muidenkin kuin maanmittareiden ulottuville. Yksi henkilö voi ohjata tabletilla Ri-mittalaitetta ja suorittaa helposti rakentamisen merkintämittaukset kuten muotit, ankkuripisteet tai väliseinät. Ri:n automaattinen kalibrointi ja itsetasaus tuovat mittaamiseen luotettavuutta ja parempaa tuottavuutta.Trimblen uusi robottitakymetri on ainoa mittalaite, joka sisältää itsekalibrointiteknologian ja tämän avulla voidaan varmistaa, että ensimmäisellä ja ainoalla kerralla tehdyt mittaukset ovat tarkkoja. Käyttäjä voi oikeasti luottaa laitteeseen ja välttää kalliit virheet.


Trimblen tavoitteena on siirtyä yksittäisistä tuotteista integroituun ekosysteemiin, missä käyttäjä yhden alustan kautta käyttää eri tuotteita ja ohjelmistoja: alustalla voidaan esimerkiksi yhdistää digitaalisia ja fyysisiä tuotteita kuten takymetri yhdistetyn todellisuuden ratkaisuun ja saadaan tieto kulkemaan sujuvasti suunnitteluohjelmista työmaalle ja takaisin. Rimittalaite on Trimblen ensimmäinen laite tähän ympäristöön. Tarvittava mittausaineisto ja suunnitelmat kulkevat sujuvasti Trimble Connect -pilvipalvelun kautta. Rimittalaitteella mittaaminen onnistuu niin 2D- kuin 3D-suunnitelmilla.


Takymetri suorittaa automaattisen kalibroinnin käynnistyksen yhteydessä ja näin säästät aikaa ja voit olla varma, että mittaukset ovat varmasti tarkkoja. Yhdessä rakentamisen tarpeisiin kehitetyn FieldLink-ohjelmiston kanssa Trimble Ri toimii suunnannäyttäjänä rakentamisen tiedonkeruussa ja laadunvalvonnassa. Uusi Ri on täydellinen mittalaite kaikkiin merkintä- ja rakennusmittaustehtäviin. Laite on helppokäyttöinen, helppo ymmärtää ja varustettu parhaalla tekniikalla. Lisäksi BuildingPointin tuki- ja huoltopalvelu auttaa ongelmatilanteissa ja kouluttaa käyttäjät laitteen käyttöön.


Trimble VISION -teknologian ja integroitujen digitaalikameroiden ansiosta instrumenttia voidaan ohjata työmaalla mistä tahansa, ja teknologia myös mahdollistaa nopean ja tarkan kohteen havaitsemisen ja lukituksen. Fokusoituva EDM tarjoaa tarkan laserosoittimen valittujen pisteiden asettelua varten ja varmistaa tarkat mittaukset erilaisilta pinnoilta. Teräväpiirtoisen kameran ja kohdistetun zoomauksen ansiosta kohteet on helppo merkitä.


Trimblen rakentamisen tuotteissa käytetään kaikille yhteistä FieldLinkohjelmistoa. Samalla ohjelmistolla voidaan ohjata useita Trimblen tiedonkeruulaitteita kuten laserkeilainta, takymetrejä sekä Spot-robottikoiraa. Yhdessä Trimble Connect-pilvipalvelun ja Trimblen ohjelmistojen kuten Tekla Structures tai Trimble RealWorksin kanssa Trimble pystyy ainoana valmistajana tarjoamaan ratkaisuja rakennusprojektin kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta ylläpitoon. Rakennusprojektien yleisenä haasteena on ajantasaisen datan saaminen työmaalta kaikkien projektin osapuolien käyttöön nopeasti ja helposti. Trimble kehittää ja tarjoaa tähän haasteeseen ratkaisuja yhdistämällä rakentamisen tuotteita ja ohjelmistoja.


Seuraavan sukupolven mittauksissa yhdistetty todellisuus tuodaan päivittäisiin mittaustöihin, mikä on hyvä esimerkki Trimblen ajatuksesta yhdistää fyysinen ja digitaalinen maailma parantamaan samalla nykyisiä rakentamisen prosesseja. FieldLink Mixed Reality -ohjelmistomoduulin avulla Ri-mittalaite yhdistetään Trimblen XR10-kypärään.


XR10-kypärässä on Microsoftin HoloLens 2-lasit, joiden näytöltä katsomalla voidaan etsiä tarvittavat mittapisteet ja perinteisen mittaprisman avulla suorittaa mittaukset. Ri-mittalaite seuraa prismaa ja HoloLens-lasit näyttävät suunnan, mihin mittaajan tulee liikkua. Merkinnät voidaan hyväksyä katsetta kohdistamalla täysin ilman käsiä tai ylimääräistä laitetta.Tuotelinkit:

https://buildingpointfinland.fi/trimble-ri/

https://buildingpointfinland.fi/trimblefieldlink/trimble-fieldlink-mr/

https://buildingpointfinland.fi/ trimblexr10-with-hololens-2/


Lisätietoa:

tuomas.anttila@buildingpointfinland.fi

puh. 0207 510 608

www.buildingpointfinland.fi


BuildingPoint Finland toimii Trimblen rakentamisen tuotteiden valtuutettuna jälleenmyyjänä ja edustajana Suomessa ja tarjoaa Trimblen laite- ja ohjelmistoratkaisuja rakentamisen tiedonkeruuseen ja käsittelyyn. Myyntipalveluiden lisäksi BuildingPoint Finland tarjoaa asiakkaiden tarpeiden mukaan tuki-, koulutus- ja huoltopalvelut.

bottom of page