top of page

Rakennusten akustiikka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessaNoin 40 prosentissa uusista kiinteistöistä ääniympäristöä ja akustiikkaa lähdetään parantamaan jälkikäteen käyttöä häiritsevien äänien, jälkikaiunnan ja melun vuoksi. Remontti on usein edessä jo ensimmäisten vuosien aikana. Kun tämä seikka otetaan huomioon jo suunnittelussa, voidaan säästää merkittävästi kustannuksia ja välttää kiinteistön vajaakäyttö tai sulkeminen remontin ajaksi.


Ruukki Construction toi loppuvuodesta markkinoille rakenteisiin integroitavat akustoratkaisut, jotka soveltuvat erityisen hyvin suuriin rakennuksiin, kuten liikuntahalleihin, areenoihin, logistiikkakeskuksiin, liike- ja teollisuusrakennuksiin sekä toimistorakennuksiin. Innovatiiviset ääniratkaisut ovat valmiiksi sisällytetty seinä- ja kattorakenteisiin eli rakennuksen vaippaan. Ne on suunniteltu asiakkaiden toiveiden pohjalta.


”On harmillista, jos rakennukseen joudutaan jo ensimmäisten vuosien aikana tekemään suuri remontti, koska akustiikan merkitystä ei ole huomioitu. Sen lisäksi, että jälkikäteen tehty remontti on merkittävästi kalliimpi kuin rakennusvaiheen akustiikkaratkaisut, rakennus on remontin ajan myös poissa käytöstä”, pohtii Ruukin hankekehityspäällikkö Jukka Joensuu.


Jos pohditaan esimerkiksi kiinteistösijoittajan näkökulmasta, on kannattavaa miettiä rakennukselle monipuoliset käyttötarkoitusmahdollisuudet etukäteen, vuokrausmahdollisuuksiltaan skaala on tällöin mahdollisimman laaja. Joensuun painottaa, että rakennusurakan ohessa toteutetut akustoratkaisut ja niiden tuoma energiatehokkuus tulee myös edullisemmaksi tulevaisuutta silmällä pitäen: ”Viidessä tai kymmenessä vuodessa vuokralainen vaihtuu ja toiminta muuttuu, vaikka konepajasta fitness-keskukseksi. Kun rakennus on suunniteltu monipuoliseen käyttöön, vuokralaisen vaihto onnistuu mahdollisimman saumattomasti.”


HYVÄ AKUSTIIKKA PARANTAA TYÖHYVINVOINTIA


Akustiikalla on merkittävä rooli työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta. Huono akustiikka nostaa verenpainetta, tekee kuulemisen vaikeaksi ja rasittaa ääntä. Hyvän akustiikan hyödyt taas ovat turvallinen työympäristö, alhaisempi stressitaso ja parantunut tuottavuus.


”Jos esimerkiksi kaksi jääkiekkojoukkuetta harjoittelee samassa harjoitushallissa ja jälkikaiunta-aika on pitkä niin joukkuekavereiden tai valmentajan viestit eivät mene perille. Joukkue pitää kerätä kasaan keskustelujen ajaksi ja ääni on kovilla silloinkin”, Joensuu mainitsee esimerkin.Jos akustiikkaa ei ole otettu tarpeeksi huomioon, tuloksena on pitkä jälkikaiunta-aika, lisääntynyt taustamelu, kohinan leviäminen ja huono puheenymmärrettävyys. Hyvillä akustoratkaisuilla samassa tuotantohallissa voidaan toisessa päässä käyttää hiomakonetta ja asianmukaisia kuulosuojaimia, toisessa päässä hallia melutaso on niin matala, ettei suojaimia tarvita ja normaali puhe onnistuu. Ruukin ratkaisut ovat käytännöllisiä, mutta myös tyylikkäitä.


”Portfolio antaa arkkitehdille mahdollisuuden sisustaa kolkkoa tilaa tyylikkäillä perforoiduilla profiileilla. Akustiikkaa voidaan testata kehittämällämme Ruukki Akustiikkaestimaattorilla, tuote voidaan optimoida Poimu-suunnitteluohjelmalla ja suunnittelun tueksi meiltä löytyy myös BIM-objektit."


SISÄISEN JA ULKOISEN MELUN VAIMENNUS


Käytännössä Ruukin seinä- ja kattorakenteet auttavat poistamaan taustaäänet, ja kaikua sekä jälkikaiuntaa vähennetään: lopputuloksena voi olla merkittävä, kymmenenkin desibeliä matalampi äänitaso. Äänen absorptioluokka on tarvittaessa jopa A, αw 1,00 – eli äärimmäisen vaimennettu luokka. Vaimennuksen taso on tilannekohtainen, yleensä pieni kaiunta on hyvästä.


Rakennusten sisäisten äänten lisäksi myös ulkoa kantautuva melu, kuten lento- tai liikennemelu, saadaan vaimennettua.

”Hyvä äänen jälkikaiunta-aika riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta. Jos puhuttu viestintä on tärkeää, sopiva jälkikaiunta-aika on noin 1–2 sekuntia. Suunnitteluvaiheessa käydään läpi, minkälainen on optimaalinen ääniratkaisu juuri kyseiseen rakennukseen.”Ruukilta löytyy omasta takaa akustiikkaan erikoistuneita osaajia, joiden kokemusta voi hyödyntää erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisessa. Valikoimaan kuuluu kantavia profiililevyjä sekä verhousratkaisuja – ratkaisut integroidaan rakennuksen vaippaan. Ääntä absorboiva pinta vähentää heijastuksia, seiniin asennettu akustoverhous parantaa seinän äänieristysarvoa. Rakennusten sisäisten äänten lisäksi myös ulkoa kantautuva melu, kuten lento- tai liikennemelu, saadaan vaimennettua.


”Kaikista melunlähteistä ei ole mahdollista päästä eroon, mutta niiden vaikutusta eli melutasoa, melun leviämistä ja kerääntynyttä taustamelua voi vaimentaa tehokkaasti”, Joensuu tiivistää.


www.ruukki.com

bottom of page