top of page

Ruokahankintojen kotimaisuus merkitsee yllättävän paljon


Suuren ostomäärän vuoksi julkisella sektorilla on merkittävä rooli hyvinvoinnin, työllisyyden, elinkeinoelämän, oman talousalueen ja ympäristötavoitteiden edistämisessä. Siksi hankinnoissa kannattaa suosia kotimaista ruokaa.

Kun julkiset ruokapalvelut käyttävät kotimaisia, vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja ruokia, hyötyjiin kuuluvat niin yksittäiset kansalaiset kuin valtion kassa. Käyttö heijastuu suomalaisten työllisyyteen ja omavaraisuuteen asti.


Hyvinvointialueilla tehdään Suomen suurimpia julkisia hankintoja liittyen myös ruokaan. Julkisten elintarvikehankintojen arvo ylittää vuosittain 350 miljoonaa euroa, ja niistä valmistetaan vuositasolla noin 380 miljoonaa annosta.


”Kun puhutaan hyvinvoinnista, ruoan rooli usein unohtuu. Ruoka on iso osa ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, vaikka se muodostaa vain pienen osuuden sote-budjeteista. Tutkimusten mukaan sairaalassa on voitu hyvällä ravitsemuksella laskea hoitopäivien määrää ja sitä kautta kustannuksia. Ruoka ei ole erillinen kustannus vaan osa hyvinvointikokonaisuutta”, sanoo Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.


EU:n hankintalaki ei mahdollista suoraan paikallisten tai kotimaisten toimijoiden suosimista, mutta kilpailutusehdoissa voidaan huomioida esimerkiksi kestävä kehitys, laatu, eläinten hyvinvointi ja toimittajan kyky mukautua ruokapalvelun tarpeisiin.


Syväniemen mukaan on päättäjien arvovalinta, haluavatko he tarjota kestävästi ja lähellä tuotettua kotimaista ruokaa. Keinoja kustannussäästöihin löytyy vaikkapa ruokalistasuunnittelusta.


Haaste päättäjille ja meille kaikille


Korona ja Ukrainan sota nostivat keskusteluun ruokahuollon omavaraisuuden.


”Kriisit haastavat meidät huolehtimaan yhdessä siitä, että Suomessa on ruokatuotantoa tulevaisuudessakin. Ilman kannattavaa ja menestyvää elintarviketeollisuutta meillä ei ole omaa menestyvää alkutuotantoa eikä päinvastoin”, Syväniemi painottaa.


Panostus kotimaisiin hankintoihin edistää myös huoltovarmuutta sekä tukee suomalaista työtä ja kestävyyttä. Kun tuotanto pysyy omissa käsissä, on helpompi kehittää toimintaa esimerkiksi ympäristön, eläinten hyvinvoinnin ja ruoan turvallisuuden suhteen.


Lisäksi veroeurot jäävät kotimaahan valtion kassaan meidän yhteiseksi hyväksi.


Ruokatieto Yhdistys ry:n missiona on ´rakkaudesta oman maan ruokaan´ ja tehtävänä edistää suomalaisen ruokaketjun menestystä tekemällä tunnetuksi osaamista ja työtä pellolta pöytään. Ytimessä on suomalaisen ruoan arvostetuin alkuperämerkki Hyvää Suomesta.


https://www.ruokatieto.fi/

bottom of page