top of page

Ruostumattoman teräksen joustava ja vastuullinen erikoisosaaja hakee kasvua


Tuusulan tehtaan robottisolu mahdollistaa miehittämättömän tuotannon ympäri vuorokauden. Kuvassa SH-Teksor Oy:n kehityspäällikkö Riikka Kivimäki, toimitusjohtaja Tero Pajunen ja myyntijohtaja Patrick Sederholm.


Tuusulassa sijaitseva SH-Teksor Oy on johtava haponkestävien putkenosien valmistaja. Yritys tekee haponkestävän teräksen ja muiden vaativien materiaalien työstöä ja sorvausta myös alihankintana. Kasvuhakuinen yritys kehittää määrätietoisesti toimintaansa tullakseen CNC-koneistettujen ruostumattomien komponenttien ykköstoimittajaksi. Suomen markkinoiden lisäksi SH-Teksorilla on pitkäaikaisia kumppanuuksia jakelijoiden kanssa Euroopassa.


SH-Teksor Oy kuuluu ruotsalaistaustaiseen Nords-konserniin, jolla on tehtaat Suomessa, Virossa ja Ruotsissa.


"Vaativien materiaalien koneistus on yksi valttimme, samoin joustava tuotantokapasiteetti. Meillä on laaja konekanta ja pitkä osaaminen alalla. Pystymme toimittamaan isojakin sarjoja asiakkaille lyhyellä toimitusajalla. Tarvittaessa eri tehtaiden kapasiteettia pystytään hyödyntämään suuremmissa toimituksissa", SH-Teksor Oy:n toimitusjohtajaksi tänä keväänä siirtynyt Tero Pajunen kertoo.


Emokonsernista on hyötyä myös materiaalihankinnoissa.


"Hankimme materiaalit keskitetysti koko konsernille, mistä saamme mittakaavaetua, jolla varmistamme materiaalin saatavuuden ja kilpailukykyiset hinnat. Jokaisen erän osalta pystytään toimittamaan painelaitedirektiivin vaatimat todistukset materiaalin jäljittämisen varmistamiseksi", Pajunen jatkaa.


Kahdella tukijalalla


"Seisomme kahdella jalalla, ja pääprosessimme on sorvaus. Puolet liikevaihdostamme tulee standardinmukaisista haponkestävistä kierteisistä putkiosista ja toinen puolisko koostuu alihankintana toimitettavista asiakaskohtaisista räätälöidyistä tuotteista. Ne voivat olla putkenosia tai muita osia pääasiassa haponkestävästä teräksestä. Pystymme koneistamaan myös erilaisia Duplex-laatuja ja muita vaativia materiaaleja", SH-Teksor Oy:n myyntijohtaja Patrick Sederholm kertoo.


SH-Teksor investoi jatkuvasti konekantaansa ja päivittää sitä uusilla koneilla. Tuusulan tehtaalle on tänä keväänä hankittu muun muassa automaattinen 3D-mittalaite, joka mahdollistaa robottisolun miehittämättömän ajon kolmessa vuorossa. Tällä hetkellä Tuusulassa on käytössä kaksi robottisolua.SH-Teksor on tehnyt pitkään yhteistyötä lääketeollisuuden laitevalmistaja Steris Finn-Aquan kanssa.


"Sterisin ja SH-Teksorin pitkään jatkuneen yhteistyön myötä toimintamallit ovat hioutuneet sujuviksi. Kommunikaatio toimii mutkattomasti sekä päivittäisten asioiden hoidossa että pidemmän aikavälin suunnitelmien jakamisessa puolin ja toisin. Sterisin kaltaiselle laitevalmistajalle osaavat yhteistyökumppanit ovat yksi toiminnan kulmakivistä. Meille SH-Teksor on tärkeä lenkki toimitusketjussamme luotettavana koneistusosien toimittajana", Steris Finn-Aqua:n ostopäällikkö Petri Aatola toteaa.


Vastuullisuus tärkeätä


Vastuullisuus on SH-Teksorille ja koko Nordskonsernille tärkeä asia. Yrityksen vastuullisuusohjelman keskiössä ovat kaikki kolme kulmakiveä: sosiaalinen, ekonominen ja ympäristöaspekti. Materiaalit ja tuotteet tulevat vastuullisilta toimittajilta.


"Vastuullisuus on myös sitä, että tuotteemme jättää mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Osana vastuullisuusjärjestelmänsä kehittämistä SH-Teksor on lisäämässä toiminnanohjausjärjestelmäänsä vastuullisuusmoduulia, joka mahdollistaa muun muassa valmistettujen tuotteiden hiilijalanjäljen seurannan", kehityspäällikkö Riikka Kivimäki kertoo.


https://sh-teksor.fi/
bottom of page