top of page

Schneider Electricillä nähdään, että tiedolla johtaminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistäSchneider Electricin EcoStruxure on avoin arkkitehtuuri ja alusta, jota voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa. Kokonaisuus rakennetaan asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi keräämään, analysoimaan ja raportoimaan relevanttia dataa.


EcoStruxure on kokonaisvaltainen portfolio, joka rakentuu kokonaisuudesta liitettyjä laitteita, ohjelmistoja sekä analytiikan ja raportoinnin ratkaisuja. Alustan tärkein hyöty on mahdollistaa tehokas tiedolla johtaminen.


"Lisäarvo syntyy silloin, kun oikeaa tietoa voidaan käyttää helposti hyödyksi päätöksenteossa", aloittaa Schneider Electricin Head of Specifier channel & Digital Sales Jan Mattsson.


Mattssonin mukaan tämän mahdollistaminen vaatii kokonaisvaltaista integraatiota, jossa tietoa voidaan kerätä eri järjestelmien avulla.


"Kerättävän tiedon fokus määräytyy tarpeen mukaan; asiakas voi esimerkiksi haluta johtaa vastuullisuutta, hallita energiankäyttöä tai tukea hyvinvointiin liittyviä teemoja."


Erityisesti vastuullisuustavoitteita kohti ohjaava data kiinnostaa tällä hetkellä asiakkaita. Tähän vaikuttavat paitsi yritysten omat vastuullisuustavoitteet, myös esimerkiksi vihreä rahoitus sekä erilaiset kiinteistöalan sertifikaatit.


Avoimuus ja tarkka harkinta perusedellytyksen onnistumiselle


Mattssonin mukaan EcoStruxuren tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu avoimuus. Avointen rajapintojen avulla voidaan linkittyä olemassa oleviin järjestelmiin.


EcoStruxuren rakentamisessa ja valitun tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä käytetään tiukkaa harkintaa. Kokonaisuutta luodaan tiiviisti yhdessä asiakkaan ja suunnittelijoiden kanssa. Vähitellen voidaan luoda yhä tarkentuva kuva datalähteistä ja siitä, miten niitä käytetään.


"Yrityksessä voi olla valtava määrä tiedonkeräämisen tasoja, jotka kaikki sisältävät erilaisia ohjelmistoja. Tärkeintä on siis määritellä, mikä on olennaista ja mitä ei ehkä tarvita."


Suunnitteluun vaaditaan aivan uudenlaista osaamista


Tiedon hyödyntämisen keskeisenä haasteena Mattsson näkee tällä hetkellä osaamiskuilun. Esimerkiksi rakennusalan suunnittelutoimistoissa IT-arkkitehtuuria ei ymmärretä riittävällä tasolla ja se saatetaan nähdä asiana, joka lisätään kiinteistöön jälkikäteen.


"Osaaamisgäppi alkaa jo koulutustasolta. Esimerkiksi sähköinsinööriksi valmistuvalla ei ole valmiuksia tämän tyyppisten asioiden luomiseen. Työyhteisöissä oppimisella onkin yhä suurempi rooli."


IT-alan osaajien tulisi myös entistä enemmän olla mukana hankkeissa heti ensimmäisestä päivästä. Mattsson toivookin, että rakennusliikkeissä herätään kasvattamaan tämän puolen kompetenssiaan.


Schneider Electricilläkin pyritään tekemään paljon, jotta alan osaaminen ja tiedolla johtamisen merkittävyyden ymmärtäminen kasvaisivat.


"Näen, että meidän tulee kohdella suunnittelijoita samalla tavalla kuin asiakkaitamme, he ovat kuitenkin asiakkaidemme luotettuja kumppaneita. Yritämme siis itsekin ymmärtää, mitä suunnittelutoimistot haluavat saavuttaa markkinassaan. Sen pohjalta voimme tehdä sekä konkreettista kompetenssiosaamisen kehittämistä että lisätä tietoisuutta", Mattsson summaa.


www.se.com

bottom of page