top of page

Suomen edistyksellisintä, tuottavinta ja turvallisinta aurinkoenergiaaRaloksen tarina


Vuonna 2017 perustetun Tamperelaisyrityksen tarina alkoi vuonna 2016 laaditusta blogikirjoituksesta, kun insinööriopintojaan suorittanut Ralos Oy:n perustaja Matti Jokinen sai koulutehtäväkseen laskea aurinkoenergian kannattavuutta. Tehtävä laittoi pohtimaan, miten aurinkovoimalan tuottamaa energiamäärää saisi parannettua teknologian avulla erityisesti Suomessa, jossa olosuhteet ovat haastavat ja vaihtelevat. Tutkimus- ja selvittelytyön seurauksena löytyi mikroinvertterit. Ne tekevät jokaisesta aurinkopaneelista voimalakokonaisuudessa itsenäisen energiantuottajan älykkään teknologian avulla. Hyötysuhde paranee huomattavasti, kun koko järjestelmän energiantuotto ei radikaalisti heikenny varjojen, lian, roskien tai jopa kokonaan viallisen paneelin vuoksi. Yritystoiminnalle oli syntynyt missio: Mahdollistaa hyötysuhteeltaan parhaan, turvallisen ja ekologisen aurinkoenergian tuotto niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin kohtuullisin kustannuksin.


RALOS toimittaa aurinkoenergia- ja mikroinvertterijärjestelmän tiedekeskus Heurekaan vuoden 2023 aikana. Järjestelmällä tehtävän tieteellisen tutkimuksen lisäksi järjestelmän tuoton seuraaminen on mahdollista myös tiedekeskuksen vierailijoille.


Ralos tänään


Ralos aurinkovoimalat eivät ainoastaan ole Suomen tuottavimpia, vaan lisäksi niillä on markkinoiden pitkäaikaisin takuu ja käytössä maailman paloturvallisin teknologia. Voimalan matala käynnistysjännite on edukseen erityisesti pohjolan olosuhteissa. Mikroinvertterit muuntavat aurinkopaneelien tuottaman tasasähkön välittömästi jo katolla vaihtosähköksi. Tämän vuoksi järjestelmässä on olematon valokaaririski ja siten myös olematon tulipaloriski.


Ralos suunnittelee itse aurinkopaneelinsa varmistaen näin täydellisen yhteensopivuuden mikroinvertterien kanssa. Tämän ansiosta paneelikohtainen tuotto on maksimoitu ja asennustekniset haasteet huomioitu järjestelmien visuaalista ilmettä unohtamatta.


Aurinkoenergiaärjestelmän omistajalle voimalan toiminta on reaaliaikaisesti seurattavissa. Jokaiselle asiakkaalle luodaan oma virtuaalivoimala, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tuoton seurannan paneelikohtaisesti. Ralos kuuluu eurooppalaiseen PV Cycle -kierrätysjärjestelmään, jolloin jokainen komponentti on jäljitettävissä ja tuotteiden alkuperä on auditoitu osakohtaisesti.


Uusien teknologioiden aallonharjalla toimiminen on vielä tänäkin päivänä yrityksen kantava strategia sekä jatkuvan kehityksen tae. Raloksen visio on olla Suomen aurinkovoimalamarkkinan suunnannäyttäjä tänään ja huomenna.


RALOS LUKUINA

 • 2,77 MEUR liikevaihtoa (2022)

 • 8,5 MW Aurinkovoimaa

 • 4,22 GWh tuotettua energiaa

 • 2 532 tonnia säästettyjä hiilidioksidipäästöjä

 • + 6300 toimitettua mikroinvertteriä


AURINKOVOIMALAN HYÖTYSUHTEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

 • Asennuskulma ja -suunta

 • Varjot, lika, lumi ja pöly

 • Ympäristöolosuhteet (lämpötila ja auringon säteilykulman muutokset)

 • Paneelien epätasalaatuisuuudesta johtuvat tuotantoerot

 • LID-häviöt: paneelien piikiteen heikkeneminen

 • PID-häviöt: huonolaatuisten paneelien kennojen jännitteen indusointi

 • Kaapeliliitosten ja kaapeloinnista johtuvat häviöt

 • invertterien muuntosuhde

 • invertterien mppt-säätöalgoritmin häiriöt ja sen toimintatarkkuus

 • tuottohuippujen tasaus, käynnistymisherkkyys
bottom of page