top of page

Suunnittele pneumaattinen turvapiiri vain kolmessa minuutissa


Kaikki koneenrakentajat tietävät tarpeen suunnitella turvallisuuteen liittyviä piirejä. Tehtävän ei kuitenkaan tarvitse olla enää työläs. SMC:n kehittämän uniikin verkkotyökalun avulla pneumaattisen turvapiirin suunnittelu tapahtuu muutamassa minuutissa.


PneuSAFE koneturvasovelluksesta löytyy nopeasti ja helposti turvatoimintoja ja turvasovelluksia, joiden piirit TÜV Rheinland on vahvistanut ISO 13849 kategorioiden ja suoritustasojen mukaisiksi. – Työskentelyn helpottamiseksi PneuSAFE tarjoaa tuote-ehdotuksia ja piiriin liittyvää tietoa, kertoo SMC Automation Oy:n tuotepäällikkö Eeva Korkolainen.


VAKIINTUNEITA PIIREJÄ


Koneenrakentajilla on uuden sovelluksen avulla vihdoin mahdollisuus yksinkertaistaa ja nopeuttaa turvajärjestelmän suunnittelua, mikä on käytännöllistä, kun huomioidaan piirien sisältämien komponenttien suuri määrä. Kaikki sovelluksen piirit perustuvat vakiintuneisiin käytäntöihin, jotka on käytännössä testattu.


Kysyttäessä sovelluksen toiminnasta Eeva Korkolainen kertoo käyttöliittymän olevan erittäin käyttäjäystävällinen ja tarjoavan vaihtoehtoja, jotka kattavat suurimman osan tyypillisistä koneiden turvatoiminnoista. – Jos sinulla on jo koneturvallisuuteen liittyvää teknistä osaamista, voit valita helppokäyttöisestä turvatoimintojen luettelosta. Näihin toimintoihin kuuluvat turvallinen tyhjennys, turvallinen pysäytys ja sulkeminen, turvallisesti rajoitettu nopeus, odottamattoman käynnistymisen estäminen, turvalliseksi alennettu paine, turvallinen jarruohjaus, turvallinen liikesuunta, kahden käden ohjaus, turvallinen loppuasento, turvallinen paineen seuranta, jäännöspaineen vapautus ja turvallinen voimatasapaino, Korkolainen luettelee. Valitsemalla minkä tahansa mainituista käyttäjä pääsee suoraan joko yhden tai kahden kanavan arkkitehtuurin valintaan ja sitten käytettävissä oleviin piireihin.


VÄLITTÖMÄT TULOKSET


Kun sovelluksessa on valittu turvallisuusvaihtoehto ja sovelluksen koko, PneuSAFE antaa piirin kuvauksen, osaluettelon (tuoteviitteineen), piiriä koskevan TÜV-raportin sekä ohjeet oikeaa toteutusta varten.


SMC:n tarjoamat avut koneturvaan eivät lopu PneuSAFE sovellukseen vaan tarjolla on myös SISTEMA-kirjasto, joka sisältää B10D:n kaltaisia turvallisuuteen liittyviä tietoja. SISTEMA on saksalaisen IFA-työsuojeluinstituutin konesovellusten arviointiin tarjoama ohjelmatyökalu turvallisuuden varmistamista varten. Kyseinen maksuton ohjelma auttaa analysoimaan turvajärjestelmän ja tarjoaa yhteenvedon teknistä dokumentointia varten.


– PneuSAFE-verkkotyökalumme on ennen kaikkea vaivaton tapa päästä hyödyntämään laajaa tietämystämme turvallisuudesta ja se voi auttaa sinua suunnittelemaan tarvittavat piirit muutamassa minuutissa, tiivistää Eeva Korkolainen.


Lue lisää ja kokeile sovellusta osoitteessa https://etools.smc.at/pneusafe/

bottom of page