top of page

Tavoitteena Terveydenhuoltovarmuus:

Laadukkaampien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen pienemmillä kustannuksilla on osa Elisan yhteiskunnallista vastuullisuuttaElisa on toimitusjohtajansa Veli-Matti Mattilan johdolla haastanut toimintaansa vuosien ajan. Bisneskenttää tarkastellaan ulkopuolelta sisään päin, keskiössä on asiakkaan tarve ja se, mitä maailma odottaa ja tarvitsee. Ajattelua ohjaa vahvasti myös yhteiskunnallinen vastuullisuus, halu tuottaa palveluita, joiden avulla pystytään säästämään yhteisiä resursseja ja tuottamaan kaikille suomalaisille yhä parempia palveluita.


Asiakkaiden odotukset vaativat sotepalveluihin muutoksia: nopeutta, tehokkuutta ja laadukkuutta. Terveyskeskusjärjestelmä oli 60-luvulla tehokas, mutta sairaan ihmisen jonotuttamisella terveyskeskuksen aulassa ei ole enää perustetta.


”Pioneeriasemassa lanseerasimme etävastaanoton ja -asioinnin, nykyään se on yleisesti hyväksytty tapa toimia”, mainitsee Mikko Pitkänen, Business Lead, CX for Health. Elisan tuottamia sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja käytetään 18 hyvinvointialueella, käyttäjiä on kymmeniä tuhansia. Yrityksellä on pitkät juuret teknisen mastertiedon hallinnassa, mitä hyödynnetään vahvasti terveydenhuollon ratkaisuissa, esimerkiksi potilaan eli asiakkaan tilannekuvan havainnollistamisessa sekä analytiikan tuottamisessa. Suuri tietomäärä ja koneoppiminen avaavat tulevaisuuteen uusia mahdollisuuksia.


Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa korostuu digivastuu, johon lukeutuu sensitiitivisen tiedonsiirron tietosuoja, turvallisuus sekä kyberriskien hallinta – näissä seikoissa Elisa on ollut pitkään jo edelläkävijä. Myös ympäristövastuulla on roolinsa: ”Videoyhteydellä toimiva terveydenhuolto vähentää fyysistä liikkumista. Jos 20 asiakasta käyttää etäyhteyttä auton sijaan, voidaan keskimäärin säästää 800 kilometrin liikkuminen, mikä vastaa 124 kilogramman hiilidioksidipäästöjä”, Pitkänen selittää. Hän korostaa, että fyysisille kohtaamisille on edelleen oma paikkansa, mutta digipalvelut helpottavat sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta: ”Resurssit ovat tiukilla. On oleellista saada ammattilaiset mukaan toiminnanmuutokseen, jotta se voidaan toteuttaa positiivisessa hengessä.”


Digitaalisuus apuna kotisairaanhoidossa


Etävastaanotot kannattaa ottaa osaksi kotihoitoa ja -sairaanhoitoa. Toistuvia kustannuksia voidaan vähentää, kun esimerkiksi lääkerobotti avustaa lääkkeiden kanssa, laitteisto tarkistaa EKG:n ja etämittari mittaa verenohennuslääkkeiden tason sekä verenpaineen - hoitaja on mukana etäyhteydellä.


”Vuosittain tehdään kotihoidossa 40 miljoonaa kotihoitokäyntiä, joista jokainen maksaa 29,90 euroa, loppusumma on 1,2 miljardia. Kun kotihoidon asiakasmäärä nousee 200 000:sta 300 000:aan, voidaan tilanne ratkaista samoilla kustannuksilla sekä henkilöstömäärällä, jos osa käynneistä toteutetaan etänä”, Pitkänen valistaa. Hän ehdottaa myös käsinkirjaamisesta luopumista ja kannustaa näkemään uhkien sijaan digitalisaatioon mahdollisuudet: ”Puhuttu tieto saadaan muutettua kirjalliseen muotoon, mikä säästää aikaa ja vähentää kirjausvirheitä. Systeemi on monikielinen eli lennosta voi vaihtaa eri kielten välillä.


Vapauttamalla ammattilaisten aikaa asiantuntijuutta vaativaan työhön voidaan saavuttaa taloudellisesti kannattavampi, laadukkaampi ja tehokkaampi palvelu. Pitkänen painottaa, että digitalisaation myötä tulee aina tehdä päätös, minkä asian tekeminen lopetetaan.


”Jos palvelun tai asian alasajamista ei suoriteta kunnolla, rahankäyttö lisääntyy. Meillä on tulevaisuudessa mahdollisuus saada sote-palvelut optimoitua niin, että asiakas pystyy hoitamaan asioitaan vuorokauden ajasta riippumatta. Viiveet vaihtuvat nykyisistä viikkojen odotteluista tai tuntien takaisinsoittopalveluista minuuteiksi.”


Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus

Vastuullisuus on sisäänrakennettuna Elisan Missiossa: Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Elisan vastuullisuuden peruspilarit ovat digitaalinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu. Konkreettisina toimenpiteinä se tarkoittaa mm. nopeiden yhteyksien kattavuuden kasvattamista, yhdenvertaisuuden edistämistä, kyberturvallisuuden vahvistamista, energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käyttämistä ja digitalisaation haittapuolien ehkäisemistä.


Terveydenhuoltovarmuus luodaan vastuullisesti

  • Elisa tukee terveyden, hyvinvoinnin ja julkisen sektorin asiointiratkaisujen digitaalista muutosta data- ja asiakaslähtöisesti

  • Elisan modernit terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelu ratkaisut mahdollistavat ammattilaisille aikaa keskittyä asiakkaisiin

  • Edistämme digitaalista palvelukokemusta kodinhoidon asiakkaille, esimerkkinä Elisa Digihoiva -palvelu

  • Viitetietoaineiston hallinta ja potilaan tilannekuva sertifioidulla Elisa Navitas -palvelulla

  • Autamme automatisoimalla vähentämään manuaalista työtä Elisa CodeServer -palvelulla

  • Edistämme ammattilaisen, potilaan ja omaisten välistä viestintää Elisa Monipalvelujärjestelmällä

  • Ammattilaisten väliseen digitaaliseen konsultaatioon on kehitetty Elisa eKonsultaatio -palvelu

bottom of page