top of page

TIVIA ry: Ei aina uutta teknologiaa


Teknologiainnovaatioista tulee helposti mieleen mainoksissa viimeisimpänä nähty tekninen lyhenne, kuten internetyhteyksien osalta jo melko laajassa käytössä oleva 5G. Mielikuva ei ole väärä, koska 5G mahdollistaa aiempaa nopeammat ja viiveettömämmät yhteydet. Mutta tämä on vain pieni osa siitä, mitä 5G tai tulevaisuuden 6G voi tarjota. Teknologiana 5G avaa uusia käyttöalueita ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen digitaalisen transformaation. Tästä on jo esimerkkejä älyliikenteen tai -kaupunkien muodossa. Teollisuudessa koneiden väliset langattomat, nopeat ja tietoturvalliset yhteydet tukevat joustavien tuotantoympäristöjen kehittämistä ja robotiikan laajentamista.


INNOVAATIOITA SOFTALLA


Teknologinen innovaatio on sellainen uusi tai parannettu tuote tai menetelmä, jonka teknologiset ominaisuudet eroavat selvästi aikaisemmasta. Innovaatio on siis pohjimmiltaan sitä, että tehdään asioita paremmin kuin aiemmin.


Ohjelmistojen hyödyntäminen osana innovointia mahdollistaa tuotannon tai prosessin tehostamisen sekä kustannusten alentamisen. Ohjelmistojen avulla voidaan tuoda koneisiin etädiagnostiikkaa ja -hallintaa, mutta myös uudenlaista säädettävyyttä ja esimerkiksi hahmontunnistuksen kautta uusia toiminnallisuuksia vaikkapa laadun parantamiseksi.


Teknologian hyödyntämisen avulla perinteiseen teollisuuteen voi syntyä uutta palveluliiketoimintaa sekä kykyä vastata nopeammin muutokseen. Esimerkiksi teollisuusyhtiö voi toteuttaa osan toimitettujen tuotteiden diagnostiikka- ja huoltotoiminnoista etänä ja tarjota näin uudenlaista palvelua.


Ohjelmistojen kautta avautuu myös mahdollisuudet tarjota asiakkaille uusia ominaisuuksia itse laitetta muuttamatta. Autoteollisuus on jo mahdollistanut uusien ominaisuuksien saamisen autoon ohjelmistopäivityksin ilman huollossa käyntiä.


Teksti: Juha Lappi, Reino Myllymäki


https://tivia.fi/


bottom of page