top of page

Toimivaan palveluketjuun tarvitaan monen ammattialan osaajia


Hyvinvointialueuudistus myllertää kuntasektoria. Muutoksessa tukipalveluiden merkitys korostuu, muistuttaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.


Työvoimapula on vakava ongelma monilla toimialoilla. Samaan aikaan erilaisissa sihteerintehtävissä on työvoiman ylitarjontaa. Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima näkee, että tilannetta voitaisiin helpottaa työnjakoa järkevöittämällä.


”Palkkaus ja työolot ovat tärkeitä rekrytointivaltteja, mutta toimiva työnjako on myös hyvä houkutin. Esimerkiksi kun sosiaali- ja terveydenhuollossa on hoitajista ja lääkäreistä pulaa, kannattaisi näiden ryhmien ja tukipalveluhenkilöstön kuten sihteerien väliseen työnjakoon kiinnittää aiempaa enemmän huomiota”, Voima kuvaa.


Viime vuosikymmeninä työnjaon trendinä on ollut pikemminkin niin sanottu yhden luukun periaate eli sihteerien tehtäviä on valutettu muille ammattiryhmille.


”Lopputuloksena on, että esimerkiksi lääkärit tuskailevat Apotin kaltaisen järjestelmän kanssa ja varsinaiseen potilastyöhön käytettävä aika vähenee ja jonot kasvavat. Miksi ei kohdennettaisi tietojärjestelmätehtäviä ja muita vastaavia töitä näiden tehtävien ammattilaisille?” Voima kysyy.


Voiman mielestä vuoden alusta toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet ovat nyt rakentamassa tärkeitä periaatteita työnjaon ja resursoinnin suhteen.


”Kun tukipalveluihin, kuten sihteeri-, talous-, hallinto- ja ict-tehtäviin, varataan riittävät resurssit, voivat muut ammattilaiset keskittyä omaan työhönsä. On paitsi järkevää myös tehokkaampaa, että henkilöstö saa tehdä sitä työtä, johon heidät on koulutettu”, Voima sanoo.


Ammattiliitto Jyty Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.


https://jytyliitto.fi/

bottom of page