top of page

Tunnetko jo tämän tehokkaimman tavan korjata kosteusongelmat lopullisesti?SafeDrying on Suomessa kehitetty innovaatio, jonka tutkittu teho perustuu föönin kaltaiseen efektiin. SafeDrying-kuivatuskanavien avulla voidaan kuivattaa myös käytössä olevia kohteita luotettavasti ja kustannustehokkaasti.


SafeDrying on ainutlaatuinen tapa kuivattaa sekä uudiskohteita että kapillaarisen kosteuden vaurioittamia kiinteistöjä, joita ei aiemmin ole ollut mahdollista järkevästi korjata.


SafeDrying on lähes aina tehokkaampi ja edullisempi vaihtoehto verrattuna salaojitukseen tai kapillaarikatkon injektointiin. Varsinkin jos salaojitus ei ole järkevää tai mahdollista, SafeDrying on ainut keino pelastaa kiinteistö. Usein SafeDrying-järjestelmää on tarvittu uudesta salaojituksesta huolimatta, sillä maa-aineksia ei ole pystytty vaihtamaan perustusten alta.


Kuinka SafeDrying toimii?


Euroopan laajuisesti patentoidussa, Business Finlandin kanssa kehitetyssä SafeDrying-menetelmässä rakennetta vasten tai rakenteen sisällä kierrätetään kuivatuskanaviston kautta kuivaa ja lämmintä ilmaa suurella virtausnopeudella. Kuiva ja lämmin ilma sitoo tehokkaasti kosteutta, jonka ilmavirta kuljettaa pois rakenteista.


Puhallus ja lämpö luovat yhdessä fööniefektin, joka kuivattaa rakenteita tehokkaasti sisältäpäin. Suljetussa kuivatusjärjestelmäkanavistossa ilmavirran lämpö ja nopeus voidaan nostaa suuremmaksi kuin pinnan kautta tapahtuvassa kuivatuksessa. Tutkimuksissa SafeDrying-järjestelmän onkin todettu poistavan kosteutta rakenteista useita kertoja tehokkaammin kuin optimiolosuhteissa pinnan kautta tapahtuvan kuivatuksen.


“SafeDrying mahdollistaa myös sen, että rakenteita voidaan kuivattaa, vaikka tilat ovat käytössä. Kalliille väistötiloille ei siis synny tarvetta”, SafeDrying-yrityksen toimitusjohtaja Esa Tommola kertoo.


Kuinka kuivatusprosessi tapahtuu?


Ensimmäisenä askeleena suunnitellaan kuivattavat alueet, mitoitetaan järjestelmä sekä sovitaan kuivatuksen seurannasta. Asennus voidaan suorittaa nopeimmillaan viikonlopun aikana. Asennusta seuraa tehokuivatusvaihe, joka kestää kohteesta riippuen tyypillisesti 1–6 kuukautta.


Tämän jälkeen kuivatus siirtyy valvonta- ja säätövaiheeseen, jonka aikana varmistetaan rakenteiden kuivana pysyminen. Valvonta- ja säätövaihe kestää keskimäärin 2–5 vuotta – SafeDrying pysyy siis tukenasi niin kauan, että kiinteistön kuivana pysymisestä voidaan olla varmoja.


Kosteustasoja valvotaan koko kuivatusprosessin ajan etäseurannan avulla, ja kuivumisen edistymisestä raportoidaan säännöllisesti. Etäseurantalaitteisto mahdollistaa myös yllättävien kastumisten välittömän huomaamisen.


SafeDrying-järjestelmän ylläpidon energialaskuja ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä Tommolan mukaan korjattujen kohteiden kuivat rakenteet säästävät usein lopulta enemmän lämmitysenergiaa kuin järjestelmän ylläpito kuluttaa.


Uudisrakennusten saralla SafeDrying voi puolestaan tuoda kustannussäästöjä nopeuttamalla rakennuksen käyttöönottoa jopa kuukausilla.


SafeDrying pyrkii varmistamaan parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen palkkaamalla yrityksen myyntiin lisää insinöörejä. SafeDrying Oy hakee nyt uusia rakennusalan tuntevia myyntihenkilöitä mukaan yrityksen voimakkaaseen kasvuun.

  • SafeDrying järjestelmä on Suomessa kehitetty ja Euroopan laajuisesti patentoitu

  • Järjestelmä perustuu rakennukseen kiinteästi asennettavaan ”fööni” kuivanapitoon

  • SafeDrying Oy on toteuttanut jo lähes 200 kuivatusprojektia

  • Tyypilliset korjauskohteet ovat kellaritiloja tai muuten maasta nousevan kosteuden korjauksia

  • Tilat ovat käytössä vaikka kuivatus on käytössä

  • voidaan korjata sellaisiakin rakennuksia joihin ei ole aiemmin ollut korjausmahdollisuutta

  • voidaan käyttää myös korvaamaan salaojia

  • pilvipohjainen etävalvonta kertoo kiinteistön kosteustilanteen

Lisätiedot: SAFEDRYING.FI

bottom of page