top of page

Tuulivoima herättää tunteita


Maanomistajia ja kuntia kiinnostaa taloudellisen näkökulman lisäksi vaikutukset ympäristöön. Kuvassa Myrskyn maankäyttötiimin Jukka Lahdenperä.

Myrsky Energia Oy:ssä mietitään jatkuvasti, miten voidaan vähentää tuulivoimasta aiheutuvaa haittaa ja huolta. ”Tärkeintä on kohdata ihmisiä, kysyä ja kuunnella”, sanoo hankekehitysjohtaja Janne Tolppanen.


Teksti: Laura Ticklén / Kuvat: Vesa Ranta


Viimeistään tänä vuonna suomalaiset ovat voineet olla kiitollisia siitä, miten nopeasti tuulivoimaa nykyään voidaan rakentaa ja miten tehokkaiksi tuulivoimalat ovat kehittyneet.


Kuitenkin kunnille ja maanomistajille päätös lähteä mukaan tuulipuistojen rakentamiseen on aina ainutlaatuinen päätös, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Pohdinnoissa vaikuttaa paitsi taloudellinen näkökulma myös usein tunnepitoinen suhde ympäristöön, johon tuulivoimaa rakennetaan.


Myrsky Energia Oy:n hankekehitysjohtaja Janne Tolppanen tietää monia huolettavan, millaiset vaikutukset tuulipuiston rakentamisella on alueen luonnolle ja asumiselle. Hän vakuuttaa, että lainsäädäntö on tiukka, hankkeita suunnitellaan ympäristöä kunnioittaen ja vaikutukset arvioidaan asianmukaisesti.


"Tuulivoiman ansiosta viranomaiset saavat tietoa luontoarvoista." Janne Tolppanen

Tuulivoimaa rakennetaan tyypillisesti talousmetsiin, vanhoille turvetuotantoalueille tai toisinaan pelloille, mutta vältetään rakentamasta luontoarvoiltaan erityisen arvokkaille alueille.


”Kun tuulipuistoa varten tehdään kaavaa, selvitetään aina luontoarvot. Pelkästään metsätalouskäytössä olevista alueista sellaisia ei tehdä, joten tuulivoimaselvitysten myötä viranomaisten tietokantoihin saadaan niistä informaatiota, jota ei muuten olisi”, Tolppanen kertoo.


Myrsky haluaa tehdä enemmän kuin vain täyttää lain vaatimukset. Siksi luontoselvitykset aloitetaan jo hankkeiden alkuvaiheessa ja etäisyydet voimaloista asutukseen pidetään mahdollisuuksien mukaan vaadittua pidempinä.


Tuulivoimatoimijat haluavat edistää hankkeitaan nopeasti, sillä suunnittelijoista ja asiantuntijoista, voimalarakenteista ja sähköverkoista ennustetaan tulevan pulaa. Kiireen tuntu on herättänyt epäluuloa alaa kohtaa, ja hankkeisiin halutaan tietenkin ryhtyä vain luotettavan kumppanin kanssa.


”Hyvään yhteistyöhön päästään sillä, että puolin ja toisin kysytään vilpittömiä kysymyksiä ja myös kuunnellaan, mitä toinen vastaa. Avoin keskustelu ja mielipiteiden kunnioittaminen on tärkeää, vaikka aina ei oltaisikaan samaa mieltä.”


Tolppanen antaa kuntapäättäjille ja maanomistajille hyvän vinkin siihen, mistä tietää, minkälainen toimija hankkeiden takana oleva energiayhtiö on:


”Kannattaa kysyä, mitä mieltä he ovat kilpailevista yhtiöistä. Se, miten tähän kysymykseen vastataan, kertoo paljon siitä, miten yhtiössä suhtaudutaan kaikkiin yhteistyökumppaneihin. Asiallisen yhtiön edustajalla ei ole mitään tarvetta mollata muita”, hän toteaa.


https://www.myrsky.fi/


bottom of page