top of page

Työkonetoimiala murroksessa- tulevaisuus luodaan yhdessä toimien


Kuva: Opa Latvala

SIX Mobile Machines on teollisuusvetoinen liikkuvien työkoneiden valmistajien ja heidän avainteknologiakumppaneidensa muodostama klusteri. Visio on kunnianhimoinen ja liittyy toimintaympäristöön: 2025 Suomi on maailman paras paikka liikkuvien työkoneiden sekä niihin liittyvien avainteknologioiden ja palvelujen kehittämiseen.


Tulevaisuuden maailmaa rakennetaan liikkuvilla työkoneilla ja Suomi on ratkaisujen tuottamisessa vahva. Maassamme toimii lukuisia toimialan yrityksiä, jotka ovat johtavia toimijoita sekä suunnannäyttäjiä omilla sovellusalueillaan. Toimiala muodostaa myös yhden hyvinvointimme kulmakivistä, ollen yksi merkittävimmistä viejistämme. “Toimialalla on digivihreän siirtymän myötä merkittävä muutospaine ja kasvupotentiaali, suuri mahdollisuus Suomelle. SIX Mobile Machines -klusterissa tämä hyödynnetään kokoamalla toimijoiden voimat“, kertoo yhteiskehityspäällikkö Harri Nieminen VTT:ltä.


Sähköistyminen, automaatio ja digitalisaatio tuovat mukanaan laajalti muutoksia ja nivovat klusterin toimijat yhteen. Tekemisen ohjaavana lankana toimii yhteinen tiekartta. “Kilpailukyvyn turvaaminen teknologiamurroksessa vaatii investointeja yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja julkiselta sektorilta. SIX Mobile Machines auttaa kohdentamaan panostuksia käytännön tasolla”, teknologiajohtaja Jani Vilenius Sandvik Mining and Construction Oy:stä linjaa.


Innovaatiokehitystyö ei yksin riitä vision saavuttamiseksi, rinnalla on turvattava myös osaajien saatavuus. Tähän kaikkeen tarvitaan toteuttajia. “Osapuolten aktiivinen osallistuminen on avainasemassa, sillä keskiössä on käytännön toiminta. On ollut mukava nähdä konkreettisia avauksia eri jäsenyritysten suunnasta”, tuotekehityspäällikkö Kalle Einola Ponsse Oyj:stä toteaa.


  • Teollisuusvetoinen, työkonetoimialaan fokusoitunut yhteenliittymä

  • Toiminta on tavoitelähtöistä ja monikanavarahoitettua

  • Jäsenistö koostuu työkonevalmistajista ja heidän avainteknologiakumppaneistaan. Mukana nyt: Ponsse Oyj, Epec Oy, Sandvik Mining and Construction Oy, Cargotec Finland Oy, Valtra Oy Ab, Valmet Automotive Oy, Normet Oy, Tana Oy, Danfoss Editron Oy, Nokia Oyj, Junttan Oy, Hevtec Oy, VTT ja Tampereen yliopisto

https://www.six.fi/

bottom of page