top of page

Työsuhdepyöräpalvelun valinnalla on merkitystä


- "Minulle henkilökohtainen hyöty on tärkeämpi kuin valinnanvapaus pyöräedussa"


Työsuhdepyöräily on räjähdysmäisessä kasvussa, työmatkoja kuljetaan nyt pyörällä. Rahalliset säästöt ovat merkitykselliset auton jäädessä kotiin.


Erään pörssiyhtiön työntekijä on tyytyväinen hankkimaansa työsuhdepyörään ja erityisesti säästöistänsä. "Minulle henkilökohtainen hyöty on tärkeämpi kuin valinnanvapaus pyöräedussa. Nousseiden elämisen kulujen vastapainoksi on kiva myös säästää."


Työsuhdepyöräilyn kasvun myötä, pyöräetua tarjoava Electrobike teki tutkimusta haastattelemalla työsuhdepyöräilijöitä, selvittääkseen mitkä asiat vaikuttavat pyörän valintaan.Tutkimustulosten mukaan henkilökohtainen hyöty pyöräedun käytössä on noussut tärkeimmäksi tekijäksi. Electrobike pyöräedulla Työntekijän keskimääräinen hyöty 3000 € kuukausipalkalla on jopa 45% hankintahinnasta, verrattuna kilpailijoihin, joilla säästö on noin 23–26%. Electrobike pyöräetu on maksutonta työnantajalle, joka mahdollistaa työntekijän tukemisen samalla summalla kuin työnantaja kuluttaisi hallinnointipalkkioihin ulkopuoliselle. "Onneksi työnantajani kilpailutti palvelut ja halusi tukea hankinnassa. Muuten olisi pyörä jäänyt hankkimatta." kertoi eräs työntekijä.


Toisena tutkimuksessa tuli esille vakuutus. Työntekijät olivat epävarmoja vakuutusehdoista ja mitä ne oikeasti kattavat. Arvokkaat pyörät halutaan pitää turvassa varkailta ja suojaa halutaan myös onnettomuuksien varalle. Electrobike tarjoaa 100 % täysarvovakuuden ilman ikävähennyksiä, joka mahdollistaa täysin huolettoman käytön ja selkeät korvausehdot.


Kolmanneksi nostettiin pyörähuolto. Osaavaa pyörähuoltoa tarvitaan, kun pyörä halutaan pitää kunnossa päivittäisiin ajoihin. Työntekijät arvostivat myös varaosien nopeaa saatavuutta ja aktiivista viestintää.


Electrobike pyöräedun Hallinnointialusta on täysin kuluton työnantajalle. Kuluttomuus tekee palvelun edun tarjoamisesta täysin riskitöntä työnantajalle. Lisäksi innovaatiot rekisteröinti-, leasingsopimus-, ja palkkahallintoautomaatioissa ovat tehneet Electrobikesta edelläkävijän pyöräetupalvelun tarjoajana. Pyöräedulla kannustat henkilöstön siirtymistä kohti vastuullisempaa liikkumista ja ympäristöystävällisempää arkea.


Lisätietoja: www.pyoraetu.fi & yritysmyynti@electrobike.fi

bottom of page