top of page

Uusi EU-lainsäädäntö tekee kestävyysraportoinnista pakollistaThe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) on vuonna 2024 voimaan astuva EU-lainsäädäntö, joka edellyttää yritysten julkistavan kestävyystietonsa vuosittain tarkkoja vaatimuksia noudattaen. Lakiuudistus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ja sillä tähdätään kestävämpään liiketoimintaan ja investointeihin lisäämällä yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja kestävyystietojen saatavuutta.


Uusi kestävyysraportointidirektiivi tulee ensimmäisenä velvoittamaan EU:ssa toimivia pörssiyhtiöitä (poislukien mikroyritykset) jotka ovat aiemmin raportoineet NFR-direktiivin mukaisesti, sekä sen jälkeen kaikkia niitä suuria yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavasta kolmesta kriteeristä; nettoliikevaihto 40 meur, taseen loppusumma 20 meur tai henkilöstömäärä yli 250. Raportointivelvollisuus tulee myöhemmin laajentumaan porrastetusti myös pienempiin yrityksiin. Kiristyneet velvoitteet aiheuttavat haasteita sekä raportoiville yrityksille että heidän arvoketjunsa toimijoille, joiden tulee tarvittaessa tarjota kestävyystietoja yhteistyökumppaneilleen.


Bureau Veritasin koulutus-, verifiointi-, ja vaatimustenmukaisuuspalvelut tukevat valmistautumistasi uusiin velvoitteisiin. Palveluihin kuuluu muunmuassa kestävyysraportoinnin avoimia ja yrityskohtaisia koulutuksia sekä CSRD Gap- eli kuiluanalyysi, jossa tarkastellaan raportointivalmiutta suhteessa uuden raportointilainsäädännön vaatimuksiin.

bottom of page