top of page

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme EWQ:ssa


EWQ on digitaaliseen myymäläviestintään ja asiakasvirtojen hallintaan erikoistunut moderni ja uudistuva kasvuyritys. Kehitystämme tukee yli 20 vuoden vankka kokemus ja asiakaskunta, johon kuuluvat Pohjoismaiden suurimmat retailketjut. Arvoketjussamme ja innovaatioissamme korostuvat ympäristövastuu, suomalaisuus ja kotimaisen työn tukeminen. https://ewq.zone/


Vastuullisuus näkyy ja tuntuu meillä kaikkialla


EWQ:ssa vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja, joita ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti. Edistämme avoimuutta kaikissa toimissamme ja vaadimme sitä myös kumppaneiltamme.


Olemme laatineet ensimmäisen vastuullisuusraportin (Engangement Report), jota päivitämme jatkossa vuosittain ja raportoimme vastuullisuudesta osana tilinpäätöstämme. Raportista on helppo tarkastella meidän vastuullisuusperiaatteemme, konkretia ja keskeiset asiat vuoden varrelta. Koko raportti löytyy osoitteesta https://www.esitteemme.fi/ewq_zone/WebView/


Huolehdimme ympäristöstämme ja kannamme huolta myös alihankkijoistamme


EWQ on ollut viimeiset kolme vuotta aidosti hiilineutraali yritys. Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Laitteemme ovat kestäviä ja niiden energiankulutus on alhainen. Kannustamme myös asiakkaitamme kierrättämään tai palauttamaan laitteet meille kierrätettäväksi ja varmistamme, että kierrätys järjestetään aina asianmukaisella tavalla.


Kompensoimme konkreettisesti tuotantomme aiheuttamat päästöt istuttamalla metsiä yhteistyössä 4H-organisaation kanssa. 4H:n Taimiteko-projektissa nuoret istuttavat uusia hiilinieluja Suomen loppuunkäytettyihin turvesoihin.


Vastuu kollegasta näkyy ja tuntuu hyvänä työilmapiirinä


Yhteiskuntavastuu ja työntekijöiden tarpeisiin vastaaminen näkyy ja tuntuu yrityksessämme hyvänä ja luottamuksellisena työilmapiirinä. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja otamme heidät tasapuolisesti mukaan toimintatapojemme kehittämiseen. Tarjoamme henkilöstöllemme myös mahdollisuuden uraohjaukseen ja koulutukseen sekä kannamme aidosti huolta kollegasta.


Tietoturva on tärkeä osa vastuullisuusperiaatteitamme


Käsittelemme valtavasti dataa päivittäin, emmekä ota riskejä tietoturvan suhteen. Yrityksessämme tietojen käsittely on aina luotettavaa, läpinäkyvää ja tietosuoja on osa strategiaamme. Kaikki työntekijämme ovat allekirjoittaneet tietoturvakäytännön. Olemme aloittaneet tietoturvan auditoinnin ulkopuolisen kumppanin kanssa. Tavoitteenamme on saada auditointi valmiiksi vuonna 2023 ja olemme aloittaneet myös ISO 27001 sertifiointiin liittyvät valmistelut.


Vastuullisesti koko toimitusketjussa

Sitoutamme kumppanimme kestävän kehityksen periaatteisiimme. Jos havaitsemme kestävän kehityksen periaatteiden vastaista toimintaa, aloitamme vaikuttamisprosessin. Annamme yritykselle mahdollisuuden korjata prosessinsa EWQ CSR Code of Conductin mukaisesti.


Edistämme toiminnassamme korkeaa kotimaisuutta ja suosimme kotimaisia kumppaneita. Jos tämä ei ole mahdollista, teemme aina riskinarvioinnin ja vaadimme alkuperämaan tehtaan kestävyysauditoinnin. Kotimainen suunnittelu ja tuotanto takaavat läpinäkyvän ja kestävän toimitusketjun ja luovat myös uusia työpaikkoja Suomeen.


Case: SOLUM 2022


Toimittajamme SOLUM:n Vietnamin tehtaan vastuullisuusauditointi oli edellytys yhteistyölle kanssamme. Aloitimme prosessin, jossa annoimme yritykselle mahdollisuuden parantaa prosessejaan EWQ CSR Code of Conductin mukaisesti. Kolmannen osapuolen suorittamassa tarkastuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota työoloihin ja ihmisoikeuksiin. Prosessi johti muun muassa työajan luotettavaan seurantaan, korkeampaan minimipalkkaan, työntekijöiden oikeuteen kuulua ammattiliittoihin ja lasten turvalliseen päivähoitoon tehtaalla vanhempien työvuorojen ajaksi. Tehtaalle myönnetty SA8000-sertifikaatti takaa läpinäkyvän toimitusketjun ja vastuullisuusperiaatteiden noudattamisen ESL -toimittajallamme.


EWQ:lla Ecovadis Gold sertifikaatti 2022 alkaen


Vastuullisuustason kansainvälinen analyysitalo, Ecovadis, on myöntänyt kultaisen sertifikaatin liiketoimintamme kokonaisvastuusta. Vain 5% maailmanlaajuisesti arvioiduista yli 90,000:sta yrityksestä on saanut ko. sertifikaatin, joten olemme hyvässä seurassa.


Kotimaisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme. EWQ Vuoropalvelujärjestelmälle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista ja Suomessa työllistävästä toiminnasta.


Yrityksellämme on nollatoleranssi häirinnän, rasismin ja syrjinnän suhteen. Whistleblowing-kanavan kautta kuka tahansa voi ilmoittaa yritykseemme tai kumppaneihimme liittyvästä epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta matalalla kynnyksellä ja nimettömästi.

bottom of page