top of page

Vesitalouden ymmärtäminen ohjaa kiinteistönomistajaa oikeisiin toimenpiteisiinEnergiatalous on ollut tämän vuoden ajankohtaisimpia keskustelunaiheita. Epävarma maailmantilanne, energian hintavaihtelut, sekä Euroopan Unionin taksonomia-asetukset ovat aiheuttaneet kiinteistönomistajien arkeen lukuisia uusia muuttujia. Kiinteistön vesitalous ja erityisesti veden lämmittäminen kuluttavat energiaa, ja havaitsemattomat vuodot putkistossa saattavat aiheuttaa satojentuhansien eurojen vesivahingot. Kiinteistöalalla on merkittävä potentiaali vähentää vedenkulutusta ja sitä kautta säästää sekä energiaa, luontoa, että rahaa.


"Kiinteistön kokonaisvaltainen vesitehokkuus ei tarkoita vain vedenkulutuksen mittausta, vaan se tarkoittaa ymmärrystä ja toimenpiteitä kerätyn datan perusteella", kertoo Jussi Niiniaho, Smartvattenin VP - Operational Excellence and Leadership Development.


Älykkyydellä helppoutta vesitalouteen


Erilaiset energianmittaus-järjestelmät alkavat olla arkipäivää moderneissa kiinteistöissä, mutta vedenmittauksen älykkyys on kiinteistönomistajille usein harmaa alue. Älykkään vedenmittauksen avulla syyt veden kulutuspiikeille löytyvät nopeasti ja mahdollisiin vuotoihin pystytään reagoimaan välittömästi. Automaattinen tiedonsiirto ja helppokäyttöinen data-alusta automaattihälytyksineen ja raportointimahdollisuuksineen auttavat kiinteistön vesitalouden tehostamisessa.


Nykyaikaiset järjestelmät mahdollistavat koko kiinteistön vesitalouden analysoinnin, aina koko rakennuksen kulutuksesta tilakohtaiseen mittaukseen asti."Mittausdatan jalostaminen ymmärrettävään muotoon on veden- ja energiansäästötoimenpiteiden löytämiseksi tärkeää. Siksi oikeat teknologiat ja päätöksiin ohjaava kumppani ovat kiinteistönomistajalle tärkeässä roolissa. Dataan perustuvat toimenpiteet vapauttavat aikaa kiinteistönomistamisen ydintoimintoihin", Niiniaho sanoo.


Kiinteistöjen vesitehokkuus näkyy entistä enemmän uusina lakeina ja säädöksinä. Kiinteistönomistajien ESG-vaatimukset ovat kasvussa, ja EU-taksonomia tulee edellyttämään entistä tehokkaampaa energiataloutta. Älykkäät vesitalouden ratkaisut eivät ole kuitenkaan vain tapa vastata lainsäädännön vaatimuksiin, vaan mahdollisuus saada aikaan merkittäviä säästöjä ja nostaa oman kiinteistösijoitussalkun arvoa.


"Vesitalouden ymmärrys ohjaa oikeisiin, vastuullisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin vedenkäytön optimoinnissa", kiteyttää Niiniaho.


Lue lisää:

smartvatten.com/fi

bottom of page